BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bērziņa Kristīne (University of Latvia)
Tytuł
The Importance of Sectoral and Regional Cooperation Network Coverage for Sustainable Tourism Development in Latvia
Znaczenie zasięgu sieci współpracy branżowej i regionalnej dla zrównoważonego rozwoju turystyki na Łotwie
Źródło
Studia Periegetica, 2016, nr 1(15), s. 83-97, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Sustainable Development in the Baltic Sea Region : Focus on Education = Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego
Słowa kluczowe
Przemysł turystyczny, Organizacje turystyczne, Współpraca regionalna, Interesariusze, Konkurencja globalna, Rozwój zrównoważony, Turystyka zrównoważona
Tourism industry, Tourism organisation, Regional cooperation, Stakeholders, Global competition, Sustainable development, Sustainable tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odnosząc się do koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki, Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) charakteryzuje ją jako "turystykę, która w pełni uwzględnia jej bieżący i przyszły wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, mając na uwadze potrzeby odwiedzających, branży turystycznej oraz środowiska i miejscowej ludności". Dostrzec bowiem można, że interesy i wizje rozwoju rożnych grup zainteresowanych bywają ze sobą sprzeczne. Stworzenie wspólnej sieci pozwala na współprace między poszczególnymi gałęziami turystyki i interesariuszami. Ponadto poprzez skoncentrowanie się na wspólnym celu oraz łączenie i wspólne wykorzystywanie wiedzy, kapitału finansowego i innych zasobów zarówno organizacje turystyczne, jak i poszczególne destynacje mogą zyskać przewagę konkurencyjną. Sieci współpracy mogą przynosić korzyści nie tylko poszczególnym organizacjom, ale i całym miejscowościom i regionom turystycznym. Wobec szybkiego rozwoju innowacji technologicznych i stale przyspieszających procesów globalizacyjnych animozje pomiędzy organizacjami turystycznymi ustępują miejsca trwałym formom współdziałania, dla których sieci turystyczne są nie tylko zaczątkiem, ale też platformą informacyjną funkcjonującą w ramach sieci społecznych. Tematyka artykułu obejmuje globalną konkurencję, niejednorodny charakter przemysłu turystycznego, szybki rozwój innowacji technologicznych oraz konieczność dbania o zrównoważony rozwój, które nadają szczególne znaczenie współdziałaniu, warunkującemu umiejętność nadążenia za postępem oraz wykorzystywaniu nowych szans tkwiących w tworzeniu sieci współpracy. Celem artykułu jest omówienie branżowego i regionalnego zasięgu stowarzyszeń turystycznych oraz podobnych sformalizowanych struktur w łotewskim przemyśle turystycznym z perspektywy zrównoważonego rozwoju destynacji turystycznych. Wnioski i zalecenia dotyczą całego przemysłu turystycznego Łotwy, a należą do nich systemowy rozwój sektora, dalsze rozszerzanie sieci współpracy w poszczególnych sektorach i regionach, a także poprawa funkcjonowania współpracy pomiędzy organizacjami turystycznymi.(abstrakt oryginalny)

Sustainable tourism development concept defined by World Tourism Organization reveals a need for common network formation as a platform for cooperation between different tourism sectors and stakeholders. Additional reason for the growing interest in cooperation in tourism is the belief that organisations and destinations may be able to gain competitive advantage by bringing together and sharing their combined knowledge, expertise, financial capital and other resources for common goal. Cooperation networks can gain collaborative advantage not only for separate organisation, but the whole destination. Topicality of the problem is based on the global competition, heterogeneous nature of tourism industry, rapidly developing technological innovation, need for sustainable development set additional importance for cooperation in order to keep pace with the latest developments and new possibilities for cooperation networks. The aim of paper will discuss tourism industry sectorial and regional coverage of tourism associations and other formal networks in Latvia from the perspective of sustainable tourism destination development. Conclusions and suggestions are drawn for overall tourism industry as system development, cooperation network gap reduction by sectors as well as by regions and tourism organisation cooperation improvement in Latvia.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angelkova T., Koteski C., Jakovlev Z., Mitrevska E., 2012, Sustainability and competiviveness of tourism, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 44: 221-227.
 2. Bitsani E., Kavoura A., 2014, Host Perceptions of Rural Tour Marketing to Sustainable Tourism, Procedia - Social and Behavioural Sciences, vol. 148: 362-369.
 3. Buhalis D., 2000, Marketing the competitive destination of the future, Tourism Management, vol. 21(1): 97-116.
 4. Eggers F., Kraus S., Covin J.G., 2014, Travelling into unexplored territory: Radical innovativeness and the role of networking, customers, and technologically turbulent environments, Industrial Marketing Management Journal, vol. 43: 1385-1393.
 5. Ford D., Gadde L.E., Hakansson H., Snehota I., 2003, Managing business relationships, London: Wiley.
 6. Ford D., Mouzas S., 2013, The theory and practice of business networking, Industrial Marketing Management Journal, vol. 42: 433-442.
 7. Lee K.F., 2001, Sustainable tourism destinations: The importance of cleaner production, Journal of Cleaner Production, vol. 9: 313-323.
 8. Logan D., 2015, Sustainable Development Goal 17: Strengthen the global partnership, www.greenbiz.com [7.10.2015].
 9. Milenkovic M., 2012, Ecoregionalism - Factor Cross-Border Cooperation and Tourism Development, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 44: 236-240.
 10. OECD, 2001, The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital, Paris.
 11. OECD, 2008, SMEs and Global Value Chains: Case Studies Findings, in Enhancing the Role of SMEs in Global Value Chains, Paris.
 12. Porter M.E., 1985, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
 13. Radelet S.C., 1996, Regional integration and cooperation in Sub-saharian Africa, Equity and growth through economic research.
 14. Singh B., 2005, Collaborative advantage in volatile business environments, Western Reserve University.
 15. TThipsingha S., 2015, Creating Network of Youth in Sustainable Tourism Development in the Greater Mekong Sub-region Case study: Nakhon Phanom,Thailand and Khammouan, Laos PDR, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 195: 1573- 1582.
 16. Thipsingha S., 2015, Creating Network of Youth in Sustainable Tourism Development in the Greater Mekong Sub-region Case study: Nakhon Phanom, Thailand and Khammouan, Laos, PDR UNWTO, Sustainable Development of Tourism, http://sdt.unwto.org/ [12.10.2015].
 17. Tolkach D., King B., 2015, Strengthening Community-Based Tourism in a new resourcebased island nation: Why and how?, Tourism Management, 48: 386-398.
 18. UNWTO, 2003, Cooperation and partnerships in tourism: Global perspective, Spain.
 19. Vangen S., Huxham Ch., 2013, Building and using the theory of collaborative advantage, in: Network Theory in the Public Sector: Building New Theoretical Frameworks, eds. R. Keast, M.P. Mandell, R. Agranoff, New York: Routledge.
 20. Varajao V.M.J., Oliveira P., 2015, Cooperation Networks in the Tourism Sector: Multiplication of Business Opportunities, Procedia Computer Science, vol. 64: 1172-1181.
 21. Yuzbasıoglua N., Topsakal Y., Celikc P., 2014, Roles of tourism enterprises on destination sustainability: case of Antalya, Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 150: 968-976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu