BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pakina Alla (Lomonosov Moscow State University)
Tytuł
Education for Sustainable Development : Experiences of the Department of Environmental Management of the Lomonosov Moscow State University
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju : doświadczenia Katedry Zarządzania Środowiskiem Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa
Źródło
Studia Periegetica, 2016, nr 1(15), s. 117-126, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Sustainable Development in the Baltic Sea Region : Focus on Education = Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Zarządzanie środowiskiem, Edukacja ekologiczna, Szkolnictwo wyższe
Sustainable development, Environmental management, Ecology education, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Edukacja i oświata stały się obecnie kluczowymi czynnikami zrównoważonego rozwoju. Zasadnicza idea, która przyświecała Katedrze Zarządzania Środowiskiem, będącej jednostką Wydziału Geografii, wiąże się z faktem, że Ziemia jest jedynym znanym nam miejscem, na którym istnieje życie. W Katedrze Zarządzania Środowiskiem edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju opiera się na tradycji Wydziału i zawiera zarówno elementy geografii fizycznej, jak i społeczno-ekonomicznej. Program kształcenia podąża za szybkim tempem zmian zachodzących we współczesnym świecie - staje się coraz bardziej złożony i technicznie zaawansowany. Artykuł przybliża zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne aspekty kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanego w Katedrze Zarządzania Środowiskiem.(abstrakt oryginalny)

Today, education is as a key factor of sustainable development. The fundamental concept of the Department of Environmental Management, a unit of the Faculty of Geography, is the fact that the Earth is the only place known to sustain life. Education for sustainable development at the Department of Environmental Management is based on Faculty traditions and incorporates elements of both physical and human geography. The educational program reflects rapid development of the world - it becomes more complex and technologically advanced. Traditional and innovative aspects of education for sustainable development implemented at the Department of Environmental Management are considered in this article.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aichi-Nagoya Declaration on Education for Sustainable Development, 2014, www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/Aichi-NagoyaDeclaration_EN.pdf [24.11.2015].
  2. Alekseeva N., Kasimov N., Mazurov Yu., Osterlund S.E., Pakina A., Plepys A., 2011. Sustainable development in the context of education: Swedish realities and Russian potential, Geography, Environment, Sustainability, vol. 1 (v.04): 86-103.
  3. Anuchin V.A., 1982, Geographichesky factor v razvitii obschestva (Geographical factor in society development), Mysl, nr 20: 12-36.
  4. Henkens R., Mazurov Yu., Pakin D., PakinaA., Pedroli B., 2005, Sustainable tourism development: a feasibility study, Pristine wilderness of the Taimyr peninsula. 2004 report, Moscow: Heritage Institute.
  5. Kasimov N.S., Glazovsky N.F., Mazurov Yu.L., Tikunov V.S., 2005, Geographia i obrazovanie dlia ustoichivogo razvitia (Geography and education for sustainable development), Vestnik Moscowskogo universiteta, Seria 5: Geographia, nr 1: 38-49.
  6. Kasimov N.S. (ed.), 2008, Obrazovanie dlia ustoichivogo razvitia v Rossiiskoi vyshey shkole: nauchnye principy I strategia razvitia [Education for sustainable development at the Russian high school: scientific principles and development strategy], Moscow: Faculty of Geography.
  7. Mazurov Yu.L., Pakina A.A., 2014, Education for sustainable nature management: traditions and innovations, in: Engineering for green development. Proceedings of the 1st Russian-Japanese Collaboration Seminar for Sustainable Environment, Moscow: MSU Publishers.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu