BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piskorz-Ryń Agnieszka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Tytuł
Inteligentne miasta jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego
Smart Cities as a Challenge for Local Governments
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 23-33, bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Inteligentne miasto, Partycypacja społeczna
Local government, Smart city, Social participation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu, poza prezentacją kwestii definicyjnych, jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie wyzwania niesie ze sobą koncepcja inteligentnych miast z perspektywy funkcjonowania samorządu terytorialnego w przyszłości. Jest to również element szerszej dyskusji nad tym, jak samorząd terytorialny powinien zmieniać się wraz ze zmieniającą się rzeczywistością społeczną. (fragment tekstu)

This article considers the future of local governments in terms of smart cities' operation. First, we present the selected definitions of a smart city. On this basis, we distinguish three areas, which may pose a challenge to local governments in near future. The first challenge is to ensure broad participation in the exercise of public authority, but also in decision-making with respect to management of common affairs in smart cities, while at the same time preventing exclusion of certain groups of residents. The second challenge is to ensure the ability to re-use smart cities' data to improve the quality of urban life and secure the growth of innovations, while the third - to provide protection of privacy in light of the use of new technologies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Committee on Local and Regional Democracy (2008), C.L.E.A.R TOOL.
  2. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (ang. Leipzig Charter on Sustainable European Cities), przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów z państw UE w sprawie rozwoju miast i ich spójności terytorialnej 24-25 maja 2007.
  3. Komninos N. (2008), Intelligent Cities and Globalisationof Innovation Networks, London and New York, Routledge.
  4. Komninos N. (2009), Intelligent cities: towards interactive and global innovation environments, "Int. J. Innovation and Regional Development", t. 1, nr 4, ss. 337-355.
  5. Meijer A.J. (2005), Transparent Government Inspections: Using the Internet to Strengthen Civic Competence? [w:] 5th European Conference on e-Government, University of Antwerp, Belgium 16- 17 June 2005, red. D. Remenyi, Academic Conferences Limited Reading UK 2005, ss. 267-276.
  6. Mitchell W. (2007), Intelligent cities, "UOC Papers" nr 5, [online] http://www.uoc.edu/uocpa-pers/5/dt/eng/mitchell.pdf, dostęp: 1 lipca 2015, ss. 3-8.
  7. Lathrop D., Ruma L., (2010), Przedmowa [w:] Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice, red. D. Lathrop, L. Ruma, Sebastopol, CA, O'Reilly Media Inc., ss. XXI-XXVII.
  8. O'Reilly T. (2010), Government as o platform [w:] Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice, red. D. Lathrop, L. Ruma, Sebastopol, CA, O'Reilly Media Inc., ss. 11-39.
  9. Smart Cities Study: International study on the situation of ICT, innovation and Knowledge in cities (2012), red. I. Azkuna, The Committee of Digital and Knowledge based Cities of UCLG, Bilbao.
  10. Swianiewicz P. (2012), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Mączyński, M. Stec, LEX, ss. 19-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu