BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sakowska-Baryła Marlena (Urząd Miasta Łodzi, radca prawny; kwartalnik "ABI Expert")
Tytuł
Udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w praktyce samorządu terytorialnego
Disclosing Information on People in Public Office in the Practice of Local Governments
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 63-76, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Informacja publiczna, Funkcjonariusz publiczny
Local government, Public information, Public official
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z aspektów stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [Dz. U. z 2016 r. poz. 1764], dalej: udip, zarówno przez organy jednostek samorządu terytorialnego, jak i ich jednostki organizacyjne, jest udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. To jedno z istotniejszych zagadnień na gruncie tej ustawy, ponieważ praktyka pokazuje, że mamy do czynienia z coraz większym zainteresowaniem dotyczącym funkcjonowania organów władzy publicznej i sprawujących ją osób, jednocześnie z licznymi problemami, pojawiającymi się zwłaszcza w związku z udostępnianiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. W judykaturze wyraźnie zaznacza się tendencja rozszerzania obszaru informacji, które kwalifikowane są jako związane z pełnieniem funkcji publicznej. (fragment tekstu)

It is important to specify the group of people concerned and to list information that may be disclosed. The purpose of this text is to discuss the rules of access to information concerning people in public office and to specify the criteria for deciding who should be included into a specific group and which information can be disclosed as information on a person in public office and related to this office and public function. The findings are mostly based on the analysis of numerous decisions of administrative courts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cybulska R. (2015), Dostęp do informacji publicznej w zakresie spraw związanych ze stosunkiem pracy w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny", nr 4.
 2. Sakowska-Baryła M. (2014), Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, Presscom, Wrocław.
 3. Sakowska-Baryła M. (2009), Granice dopuszczalności przetwarzania danych osobowych pracowników samorządowych [w:] Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, T. Wyka, A. Nerka (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Sakowska-Baryła M. (2011), Informacja publiczna na pierwszym etapie naboru, "Pracownik Samorządowy", nr 1.
 5. Sibiga G. (2013), Sposób ograniczania prawa do informacji, [w:] Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, G. Sibiga (red.), Ch Beck, Warszawa.
 6. Sieńczyło-Chlabicz J. (2006), Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Zakamycze, Kraków.
 7. Wilbrandt-Gotowicz M. (2014), Prywatność osoby fizycznej jako ograniczenie jawności informacji publicznych (w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych) [w:] Jawność i jej ograniczenia, G. Szpor (red.), Tom IV. Znaczenie orzecznictwa, red. M. Jaśkowska, CH Beck, Warszawa.
 8. Szewczyk H. (2007), Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Dz. U. Nr 78 poz. 483 ze zm.].
 10. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [Dz. U. z 2016 r. poz. 1764].
 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne [Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.].
 12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.].
 13. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny [Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu