BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogucka-Felczak Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Potencjał dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy
The Potential Tax Revenue of Local Government Units - Selected Issues
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 77-90, bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Dochód podatkowy, Subwencje ogólne
Local government, Tax revenue, General subsidies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ustalenie wydajności źródeł dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego nie odbywa się w sposób dowolny, ale w oparciu o prawnie ustalone reguły, które zresztą w poszczególnych aktach prawnych mogą się od siebie różnić. Do takiego wniosku prowadzi chociażby porównanie danych podlegających ujawnieniu w sprawozdaniach z wykonania dochodów podatkowych, składanych przez gminy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz. U. Nr 119.] oraz unormowań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - o czym będzie mowa poniżej.
Nie oznacza to, że ustawodawca może zupełnie dowolnie kształtować sposób ustalenia potencjału dochodów podatkowych, bowiem dla realizacji każdej ze wskazanych wyżej funkcji potencjał dochodów podatkowych powinien być ustalony w sposób rzeczywisty i w oparciu o możliwie najbardziej aktualny stan faktyczny. Z tego punktu widzenia podlegać będzie ocenom w ramach niniejszego opracowania. (fragment tekstu)

This study is devoted to the analysis and evaluation of legal regulations governing the rules for determining the potential tax revenue of local government units. From the point of view of functions that fully determine the amount of this potential, it is important that the rules are applied to measure the performance of local sources of tax revenue provided for by the legislature, guaranteed to get the real picture of this potential and place on the basis of the most current data. The criteria for their evaluations and demands formulated de lege ferenda in the framework of this work were adopted in connection with the above assumptions. The analysis leads to the conclusion that the content of regulations governing the fixing of the amount of the potential tax revenue of local government units, which raises questions of a constitutional nature and does not guarantee the real picture of the performance of fiscal sources of tax revenue of these entities, which in turn leads to dysfunction of the scheme for offsetting the revenue of local governments through subsidies from State budget. These shortcomings of the analyzed legal regulations were also indicated in the applications submitted to the Constitutional Court by the constitutive organs of units of local government. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogucka-Felczak M. (2014), Kryteria różnicowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego [w:] W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Dębowska-Romanowska T., Bogucka-Felczak M. (2013), Ekspertyza zrealizowana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt.: Finansowanie rozwoju miast - zmiany finansowe i fiskalne.
 3. Kornberger-Sokołowska E. (2002), Dochody jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 4. Miemiec W., Pest P. (2013), Normatywne kryteria wyrównywania poziomego dochodów gmin i powiatów [w:] R.P. Krawczyk, M. Stec (red.), Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola. XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych, Warszawa.
 5. Ofiarski Z. (2002), Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 6. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1997.78.483 ze zm.
 7. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. 2015.513 ze zm.
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2015.613 j.t.
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 18 maja 2012 r., Druk Sejmowy Nr 19.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz. U. Nr 119.
 11. Wyrok TK z dnia 24 marca 1998 r., sygn. akt K 40/97.
 12. Wyrok TK z dnia 12 lipca 2007 r., sygn. U 7/06.
 13. Wyrok TK z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt K 10/11.
 14. Wyrok TK z dnia 30 kwietnia 2009 r., sygn. akt U 2/08.
 15. Wyrok TK z dnia 16 września 2008 r., sygn. akt U 5/08.
 16. Wyrok TK dnia z 22 marca 2007 r., sygn. U 1/07.
 17. Wyrok NSA z dnia 17 lutego 1997 r., FPS 8/96, ONSA 1997, nr 2, poz. 52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu