BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk Ryszard P. (Uniwersytet Łódzki; Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi)
Tytuł
Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego u progu nowego okresu finansowania z UE
The Financial Situation of Polish Local Government
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 91-105, bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zadłużenie, Finanse publiczne
Local government, Indebtedness, Public finance
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Co może oprócz złej koniunktury gospodarczej zahamować wzrost dochodów gmin? Niewątpliwie utrzymywanie się dotychczasowej tendencji przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego nowych zadań bez zachowania adekwatności ich finansowania spowoduje kłopoty ze znalezieniem środków na utrzymanie dotychczasowego poziomu inwestowania. J. Hrynkiewicz wskazuje, że aż jedna trzecia samorządów mazowieckich nie występuje o żadne środki unijne, gdyż projektów inwestycyjnych nie ma z czego współfinansować. (...)
Jest oczywiste, że wykorzystywane przez Polskę środki europejskie są jednym, ale nie jedynym z czynników kształtujących tempo wzrostu gospodarczego. Brak rzeczywistej reformy finansów publicznych powoduje szybkie zwiększanie się ich deficytu oraz długu publicznego, jak również nie pozwala ograniczyć wydatków sztywnych w bilansie sektora finansów publicznych. Władze centralne mają wciąż mały wpływ na rosnący deficyt sektora samorządowego, a co za tym idzie na powiększający się dług tego sektora. Stosowanie Ustawy z 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych [Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.], w połączeniu z innymi przepisami wynikającymi z polskiego systemu prawa, pozwala stwierdzić, że system obowiązującego w Polsce prawa nie zawiera wystarczających mechanizmów zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządów. (fragment tekstu)

Author of the study shows the financial situation of the Polish local government at the start of the second perspective in the Union's absorption of aid in connection with the implementation on 1 January 2014. By article 243 of the Law on public finances of individual debt ratio for each unit of local government, it is very likely that not all local governments will be able to take the perspective of EU funds. At present such a real threat occurs in about 230 units. Some local governments trying to improve its debt ratios, use of legal instruments that provide funding without an official pass them to the level of debt. The paradox of this solution is that repayable funds obtained this way will have to be reimbursed by the government. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babczuk A. (2012), Zadłużenie spółek komunalnych w Polsce. Próba oceny skali i zróżnicowania regionalnego, "Finanse Komunalne", nr 9.
 2. Czaja-Hliniak I. (2011), Nieprzestrzeganie ustawy o finansach publicznych a dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" nr 6.
 3. "Dziennik Łódzki", z 25 11 2015 r., s. 5.
 4. Grabek A. (2014), Oświata coraz droższa, "Rzeczpospolita", z 9.06.
 5. Hrynkiewicz J. (2010), Polskie finanse publiczne - stan i perspektywa. Raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, Warszawa, Kancelaria Prezydenta RP -http://pub.katalogsamorza-dowy.home.pl/pub/2 tom/nrr_t2_10_10_cz1.pdf.
 6. Kamiński A. (2012), Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Klupczyński M. (2014), Wielka ucieczka przed wskaźnikiem, "Wspólnota", nr 8.
 8. Klupczyński M. (2015), Obligacje przychodowe - nowa perspektywa dla jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", nr 8.
 9. Kontrola koordynowana KRRIO - Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia, maj 2014, www.lodz.rio.gov.pl.
 10. Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K. (2011), Zadłużenie samorządów terytorialnych, [w:] G. Gołębiowski, Z. Springer (red.), Zadłużenie Polski, Studia BAS, nr 4 (28).
 11. Łętowska E. (1970), Umowa o świadczenie przez osobę trzecią, Warszawa.
 12. Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 r i 2014 r.
 13. Walczak P. (2014), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego oraz przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i spłaty zobowiązań w świetle wyników kontroli regionalnych izb obrachunkowych, " Finanse Komunalne", nr 9.
 14. Komunikat Ministerstwa Finansów w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/komunikat+TSUE-29-09-2015.pdf - dostęp 10. 11. 2015 r.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. 2011, Nr 298, poz. 1767).
 16. Uchwała NSA o syg. akt I FPS 4/15.
 17. Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104).
 18. Ustawa z 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).
 19. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238).
 20. Wyrok TSUE o syg. G-276/14, Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu