BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rab-Przybyłowicz Jolanta (Polish of Medical Tourism Association)
Tytuł
Medical Tourism : Theoretical Considerations
Turystyka medyczna : rozważania teoretyczne
Źródło
Studia Periegetica, 2016, nr 2(16), s. 13-31, rys., bibliogr. 53 poz.
Tytuł własny numeru
Looking for Health, Fitness, and Beauty = W poszukiwaniu zdrowia, kondycji i urody
Słowa kluczowe
Turystyka zdrowotna, Popyt na usługi medyczne, Analiza trendu
Health tourism, Demand for medical services, Trend analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka medyczna przestała być postrzegana wyłącznie jako nowy trend społeczno-gospodarczy. Motywy podejmowania podróży w celach zdrowotnych mogą być współcześnie realizowane w wielu formach turystyki - na które autor zwraca uwagę podejmując próbę usystematyzowania terminologii związanej z turystką medyczną, której nazwa zbyt często używana jest synonimicznie do takich pojęć jak turysta zdrowotna, turystyka spa i wellness, turystyka uzdrowiskowa.(abstrakt oryginalny)

Medical tourism is no longer perceived as just a new socio-economic trend. Nowadays, various needs and reasons for travelling for health purposes can be realised in many different forms of tourism - to which the author draws attention by attempting to systematize the terminology of medical tourism. Too often this term is used synonymously with such concepts as health tourism, wellness tourism, and sanatorium tourism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg W., 2008, Gesundheistourismus und Wellnesstourismus, Munich: Oldenbourg Verlag.
 2. Bookman M.Z., Bookman K.R., 2007, Medical tourism in developing countries, New York: Palgrave Macmillan.
 3. Boruszczak M., 2010, Turystyka zdrowotna, Gdańsk: WSTiH.
 4. Botterill D., Pennings G., Mainil T., 2013, Medical tourism and transnatiol health care, London: Palgrave Macmillan.
 5. Carrera P., Lunt N., 2010, A European perspective on medical tourism: The need for a knowledge base, International Journal of Health Services, 40, 469-484.
 6. Cohen E., 2008, Protecting patients with passports: medical tourism and the patient protective argument, Harvard Law School Public Law and Legal Theory Working Paper No.10-08, Cambridge, Mass.: Harvard Law School.
 7. Cohen M., Bodeker G., 2008, Understanding the global spa industry, Oxford: Elsevier.
 8. Coles T., Timothy D., 2004, My field is the world: connecting tourism, diaspora and space, in: T. Coles, D. Timothy (eds.), Tourism, Diaspora and Space, London: Routledge.
 9. Connell J., 2006, Medical Tourism: Sea, Sun, Sand and... Surgery, Tourism Management, 27, 1093-1100.
 10. Connell J., 2010, Medical Tourism, London: Cabi.
 11. Cormany D., Baloglu S., 2011, Medical travel facilitator websites: An exploratory study of web page contents and services offered to the prospective medical tourist, Tourism Management, 32(4), 709-716.
 12. Deomampo D., 2013, Gendered Geographies of Reproductive Tourism, Gender Society, 27(4), 514-537.
 13. Evans R.W., 2008, Ethnocentrism is an unacceptable rationale for health care policy: A critique of transplant tourism position statements, American Journal of Transplantology, 8, 1089-1095.
 14. Friedman T., 2006, The world is flat: a brief history of the twenty-first century, New York: Farrar, Straus & Giroux.
 15. Gaworecki W.W., 2010, Turystyka, Warszawa: PWE.
 16. Hancock D., 2006, The Complete Medical Tourist, London: John Blake.
 17. Henderson J., 2004, Healthcare Tourism In Southest Asia, Tourism Review International, 3-4, 111-121.
 18. Juszczak J., 2012, Internationale Patienten in deutschen Kliniken, Sankt Augustin: Daten und Fakten.
 19. Kołodko G., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 20. Kurek W. (ed.), 2007, Turystyka, Warszawa: WN PWN.
 21. Kyoung-Hee Y., Levy F., 2010, Offshoring Professional Services, Institutions and Professional Control, British Journal of Industrial Relations, 48(4), 378.
 22. Leahy A.L., 2008, Medical tourism: the impact of travel to forein countries for healthcare, Surgeon, 5, 260-261.
 23. Lewandowska A., 2007, Turystyka uzdrowiskowa, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 24. Liberska B., 2012, Globalizacja i offshoring usług medycznych, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 10(3), 5-11.
 25. Lubowiecki-Vikuk A., 2012, Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 84, 553-568.
 26. Lubowiecki-Vikuk A., 2015, Specyficzność turystyki medycznej, in: G. Godlewski, M. Zalech (eds.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży - formy, uwarunkowania, skutki, Biała Podlaska: AWF.
 27. Lubowiecki-Vikuk A., Mucha D., 2015, Perspektywy rozwoju turystyki farmaceutycznej w regionie Polski południowej, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 49, 147-156.
 28. Lubowiecki-Vikuk A., Rab-Przybyłowicz J., 2015, Wybrane aspekty funkcjonowania rynku turystyki medycznej w Polsce, Folia Turistica, 34, 85-107.
 29. Lunt N., Carrera P., 2010, Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad, Maturias, 66, 27-32.
 30. Lunt N., Smith R., Exworthy M., Green S.T., Horsfall D., Mannion R., 2011, Medical tourism: Treatments, Markets and Healhy System Implications: A scoping review, Paris: OECD.
 31. Łęcka I., 2003, Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej, Prace i Studia Geograficzne, 32, 173-190.
 32. MacReady N., 2007, Developing Countries Court Medical Tourists, The Lancet, 369, 1849-1850.
 33. Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Warszawa: Wyd. SPWN.
 34. Milstein A., Smith M., 2006, America's New Refugees - Seeking Affordable Surgery Offshore, New England Journal of Medicine, 355, 1637-1640.
 35. Official Journal of the European Union, Rapporteur: L. Bouis, Opinion of the European Economic and Social Committee on the 'Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on telemedicine for the benefit of patients, healthcare systems and society, Web COM(2008) 689 final, 2009/C 317/15 [access: 11.08.2016].
 36. Piaseczny J., 2012, Nerka z czarnego rynku, Tygodnik Przegląd, 10.06.
 37. Rab-Przybyłowicz J., 2008, Uwarunkowania dla rozwoju turystyki medycznej w Szczecinie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 24, 316-324.
 38. Rab-Przybyłowicz J., 2014, Produkt turystyki medycznej, Warszawa: Difin.
 39. Song P., 2010, Biotech Pilgrims and the Transnational Quest for Stem Cell Cures, Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness, 29, 384-402.
 40. Sutherland J., 2005, Pilgrims on the presctiption drugs trail, Gurdian Weekly, April, 20.
 41. Szromek A.R., 2008, Turystyka zdrowotna i cykle życia uzdrowisk, in: Z. Franczukowski (ed.), Zdrowie i wypoczynek. Wielka księga polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych, Bydgoszcz: Alirex.
 42. Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO [Tourism Terminology. The recommendations of the WTO], 1995, Warszawa: Organizacja Narodów Zjednoczonych, World Tourism Organization, Instytut Turystyki.
 43. The Act of 28 July 2005 on Spa treatments, spa protection areas and spa municipalities, consolidated Journal of Laws 2012, item 651.
 44. Winiarski B., 2006, Polityka gospodarcza w obliczu procesów globalizacji. Perspektywy na pierwsze dziesięciolecia XXI wieku, in: B. Winiarski, Polityka gospodarcza, Warszawa: WN PWN.
 45. Wolski J., 1970, Turystyka zdrowotna a uzdrowiska europejskich krajów socjalistycznych, Problemy Uzdrowiskowe, 5.
 46. Woodman J., 2014, Patiens Beyond borders: Everybody's Guide to Affordable, World-Class Medical Travel, Chapel Hill, NC: Healthy Travel Media.
 47. www.bbc.com/news/world-europe-13405376 [access: 18.08.2016].
 48. www.bioconvalley.org/fileadmin/user_upload/Downloads/Branchenkonferenzen/ Konferenzbericht_web2013.pdf [access: 15.08.2016].
 49. www.medicaltourismassociation.com/en/medical-tourism-faq-s.html [access: 14.07. 2016].
 50. www.mtqua.org/2011/08/19/medical-travel-facilitator/ [access: 6.07.2016].
 51. www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/defaultopisy/294/3/1/004 [access: 16.08. 2016].
 52. www.telemedycynapolska.pl/firma/relacje-inwestorskie/rynek [access: 19.08.2016].
 53. www.treatmentabroad.blogspot.com/2010/03/medical-tourism-statistics-comparing. html [access: 21.08.2016]. -
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu