BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanule Līna (Turiba University, Riga, Latvia), Muižnieks Armands (Turiba University, Riga, Latvia)
Tytuł
An Analysis of Factors Influencing the Development of the Kemeri District (Latvia) as a Tourism Destination
Determinanty rozwoju dzielnicy Kemeri (Łotwa) jako destynacji turystycznej
Źródło
Studia Periegetica, 2016, nr 2(16), s. 77-98, tys., tab., bibliogr. 44 poz.
Tytuł własny numeru
Looking for Health, Fitness, and Beauty = W poszukiwaniu zdrowia, kondycji i urody
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Turystyka zdrowotna, Uzdrowiska, Popyt turystyczny
Tourism development, Health tourism, Health resort, Tourist demand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka artykułu dotyczy rozwoju dzielnicy Kemeri - łotewskiej gminy Jurmala - jako destynacji turystycznej. Celem pracy jest określenie przyczyn spadku rozwoju turystyki w Kemeri i wskazanie czynników wpływających na tę sytuację. Do powstania tego opracowania wykorzystano artykuły naukowe i monografie (w sumie 44) oraz długoterminowe dokumenty planistyczne Łotwy i gminy Jurmala. W odniesieniu do danych pierwotnych badanie zostało przeprowadzone wśród mieszkańców dzielnicy Kemeri, zagranicznych i lokalnych gości w Jurmala i Kemeri oraz łotewskich ekspertów branży turystycznej. W konsekwencji badanie przeprowadzono metodą mieszaną, polegającą na analizie jakościowych i ilościowych danych pozyskanych z wtórnych oraz pierwotnych źródeł. Odnosząc się do przykładu dzielnicy Kemeri oraz strategii i planów gminy Jurmala, zidentyfikowano przyczyny zahamowania rozwoju turystyki badanego obszaru i spadku zainteresowania działaniami inwestycyjnymi w tym rejonie. Określono, jakie są obecnie możliwości rozwoju dzielnicy Kemeri z punktu widzenia gości i ekspertów.(abstrakt oryginalny)

The theme of the article is the Kemeri district's development in Latvia as a tourism destination. The aim is to research the reasons for the decline in tourism in Kemeri and to determine factors influencing tourism development in the Kemeri district. Scientific articles and theoretical resources (44 in total), including Latvia's and Jurmala municipality's long-term planning documents, have been used to create this document. For primary data, a survey was conducted amongst the Kemeri district's local inhabitants, and the foreign and local visitors in Jurmala and Kemeri, in addition to interviewing Latvian tourism industry experts. Consequently, a mixed method of research was conducted, both of qualitative and quantitative data, obtained through secondary and primary data analysis. The study contains research on the reasons for the decline in the district's tourism, focusing on the Kemeri district in Latvia's and Jurmala municipality's future strategies and plans, whichhave had no interest in investing in the district, and whether there actually is a potential for the Kemeri district to develop its tourism from the point of view of visitors and experts.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anteina L., 2015, Investīcijuplāns - kūrortaattīstībai, dzīveskvalitāteiuninfrastruktūrai, Jurmala.lv, 8.01.2015, www.jurmala.lv/page/12&news_id=3489&comments=news [access: 14.04.2015].
 2. Beirman D., 2003, Restoring Tourism Destination in Crisis: A Strategic Marketing Approach, Sydney: Allen & Unwin.
 3. BNS, 2015, "Park Hotel Ķemeri": Gusakovaaizturēšananeietekmēs Ķemerusanatorijasa ttīstībasplānus, www.latviannewsservice.lv/topic/1533/news/50187514/ [access: 1.03.2016].
 4. Butler R.W., 2006, The Tourism Area Life Cycle, Vol. 1: Applications and Modifications, Clevedon: Channelview Publications.
 5. Cooper, C., 2011, Tourism Area Life Cycle, in: Contemporary Tourism Reviews, Goodfellow Publishers, Oxford 2011.
 6. Creswell J.W., Plano C.L.V., 2011, Designing and Conducting Mixed Methods Research, New York: Sage.
 7. Denzin N.K., Lincoln Y.S., 2000, Handbook of Qualitative Research, London: Sage.
 8. Die Kur, www.die-neue-kur.de/en/spas-and-health-resorts-in-germany/map-with-spasand-health-resorts-in-germany.html [access: 22.02.2016].
 9. Estonian Spa Association, www.estonianspas.eu/location/varska/ [access: 22.02.2016].
 10. European Spas Association, www.europeanspas.eu/ [access: 22.02.2016].
 11. Evans N., Elphick S., 2005, Models of Crisis Management: an Evaluation of their Value for Strategic Planning in the International Travel Industry, International Journal of Tourism Research, 7(15), doi:10.1002/jtr.527.
 12. Grants P., Bukovska N., Stepiņa D., Straube A., 2014, Tematiskaisplānojums "Ķemeruattīstībasvīzija". Jūrmala, www.jpd.gov.lv/docs/j14/x/j140084_kemeru_vizija.pdf [access: 10.04.2015].
 13. Hesse-Biber N.S., 2010, Mixed Methods Research: Merging Theory with Practice, New York: The Guilford Press.
 14. Jūrmala, 2004, Daba un kultūras mantojums, Kemeri. Latvijas Republika slaika arhitektūra, Ķemeruviesnīca, Rīga: Neputns.
 15. Jūrmala, 2007, Jūrmalaspilsētastūrismaattīstībasstratēģija 2007-2018 gadam, www.tourism.jurmala.lv/upload/turisms/petijumi/turisma_strategija_gala060208.pdf [access: 10.04.2015].
 16. Jūrmala, 2009, Jūrmalaspilsētaskūrortakoncepcija 2009-2018 gadam, www.tourism.jurmala.lv/upload/turisms/petijumi/kurorta_koncepcija_07122009_pecministrijam.pdf [access: 10.04.2015].
 17. Jūrmala, 2010, Jūrmalaspilsētasattīstībasstratēģija 2010-2030 gadam, www.jpd.gov.lv/ docs/i10/x/i100825_Strategija_2010-2030.pdf [access: 10.04.2015].
 18. Jūrmala, 2012, 24.lv, Parakstanodomuprotokolu par Ķemeruattīstībasplāniem, 24. Feb, http://jurmala.pilseta24.lv/zina?slug=paraksta-nodomu-protokolu-par-kemeruattistibas-planiem-094dfa8739/1548399 [access: 2.03.2016].
 19. Kanter R.M., 1983, The Change Masters. Places where Innovation Flourishes and why, London: Unwin.
 20. Ķemeru sanatorijas rekonstrukciju "Arhiidea" cerpabeigtlīdz 2017 gadam, Focus.lv, 5.02. 2015, http://m.focus.lv/bizness/biznesa-vide/kemeru-sanatorijas-rekonstrukcijuarhiidea-cer-pabeigt-lidz-2017gadam [access: 14.04.2015].
 21. La Medecine Thermale, www.medecinethermale.fr/ [access: 22.02.2016].
 22. Latvian Tourism Association, 2011, The Baltic National Parks. Estonia, Latvia, Lithuania, Latvia: Lauku Celotājs.
 23. Laws E., Prideaux B., 2005, Tourism Crises. Management Responses and Theoretical Insight, New York: The Haworth Press.
 24. Laws E., Prideaux B., Chon K., 2007, Crisis Management in Tourism, New York: CAB International.
 25. LETA, 2015a, "Arhiidea" Ķemerusanatorijunodod "Park Hotel Ķemeri," Nra.lv, 6.02. 2015. http://nra.lv/ekonomika/latvija/134034-arhiidea-kemeru-sanatoriju-nodo d-park-hotel-kemeri.htm [access: 14.04.2015].
 26. LETA, 2015b, Ķemeru sanatorijas īpašumus pārdos kreditoram "Arhiidea," La.lv, 3.02. 2015, www.la.lv/kemeru-sanatorijas-ipasumus-pardos-kreditoram-arhiidea/ [access: 14.04.2015].
 27. LETA, 2016, "Park Hotel Ķemeri" Ķemerusanatorijuapņemasatjaunotlīdz 2019 gada oktobrim, 24.02.2016.
 28. Libeka M., 2014, "Baltajamkuģim" cūkaslaime - pusmiljonseiro, LatvijasAvīze, 11.11. 2014, http://am.turiba.lv/nozare/nozares/tourism/arhitem/E9C60FA8-D274-4E F1-B358-5130F213860C/?phase=sanatorija [access: 14.04.2015].
 29. Liepiņš I., 2014, Ķemerusanatorijajautagad, visticamāk,atrodasvalstsīpašumā. Neatkarī- gāRītaAvīzeLatvijai, 26.03.2014.
 30. Lietuvos Kurortu Asocicacija, www.kurortuasociacija.lt/ [access: 22.02.2016].
 31. Morrison A.M., 2013, Marketing and Managing Tourism Destinations, New York: Routledge.
 32. Pamatnostādņuprojekts "Latvijastūrismaattīstībaspamatnostādnes 2014-2020 gadam" LatvijasVēstnesis, 2014, http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40300395 [access: 22.02. 2016].
 33. Pforr C., Hosie P., 2009, Crisis Management in the Tourism Industry, New York: Ashgate.
 34. Pike S., 2004, Destination Marketing Organizations, London: Elsevier.
 35. Ruhanen L., 2013, Local government: facilitator or inhibitor of sustainable tourism development? Journal of Sustainable Tourism, 21, 1-2.
 36. Sausmarez N., 2007, Crisis Management, Tourism and Sustainability: The Role of Indicators, Journal of Sustainable Tourism, 15(6), doi:10.2167/jost653.0.
 37. Stanule L., 2015, An analysis of factors which influence the development of Kemeri district as a tourism destination.
 38. Terentjeva L., Frīdenberga L., 2008, Latvijas Kūrortu Dabiskie Dziedniecības Līdzekļi, Rīga: Multicentrs.
 39. The Latvian Commercial Law, adopted on 13.04.2000, published: LatvijasVēstnesis, 4.05.2000, No. 158/160, last amended 16.01.2014.
 40. The Latvian Tourism Marketing Strategy 2010-2015 (2010), LTDA, Riga, www.tava. gov.lv/sites/tava.gov.lv/files/dokumenti/strategiskie-dokumenti/Latvian-tourismmarketing-strategy-2010-2015.pdf [access: 10.04.2015].
 41. Tūrismalikums, adopted on 7.10.1998, published: LatvijasVēstnesis, 7.10.1998, No. 287, last amended 14.06.2012.
 42. Veal A.J., 1997, Research Methods for Leisure and Tourism. A Practical Guide (2nded.), London: Pitman.
 43. Veal A.J., 2011, Research Methods for Leisure & Tourism. A Practical Guide (4th ed.), London: Pearson.
 44. Will former Kemeri Sanatorium ever open its doors to tourists again?, Baltic Tourism Marketing Services, 14.10.2014, https://btms.wordpress.com/tag/kemeri-hotel/ [access: 14.04.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu