BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rab-Przybyłowicz Jolanta (Polish of Medical Tourism Association)
Tytuł
Trends and Socio-economic Aspects of Medical Tourism Development in Poland
Trendy i społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki medycznej w Polsce
Źródło
Studia Periegetica, 2016, nr 2(16), s. 99-118, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Tytuł własny numeru
Looking for Health, Fitness, and Beauty = W poszukiwaniu zdrowia, kondycji i urody
Słowa kluczowe
Turystyka zdrowotna, Popyt na usługi medyczne, Zachowania społeczne
Health tourism, Demand for medical services, Social behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnym świecie wzrost znaczenia turystyki przejawia się na wielu płaszczyznach funkcjonowania systemu społecznego jak i ekonomicznego, tworząc silny wpływ na gospodarkę, środowisko przyrodnicze oraz jakość i styl życia człowieka. Turysta medyczny występujący w roli podmiotu podróżowania, dokonując wyboru placówki medycznej, w której chce poddać się zabiegowi/leczeniu a następnie wyjeżdżając do niej, realizuje cele o różnorodnym charakterze, np. zdrowotnym, poznawczym czy kulturalnym, zaspokajając swoje liczne potrzeby a jednocześnie, nieświadomie, kształtuje on pewne zachowania społeczności lokalnej danego obszaru turystycznego.(abstrakt oryginalny)

The growing importance of tourism in the world manifests itself in many areas of social and economic systems strongly impacting the economy, the quality of human life, and the natural environment. Medical tourists are playing a pivotal role in shaping the tourism industry. Although their primary intention is to seek medical treatment, they often maximize destination options by pursuing other visitation objectives such as side trips to tourist attractions or attending cultural events. At the same time, the interest shown by tourists contributes to the shaping of certain behaviors within a local community in a tourist area.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 10 trendów w polskiej ochronie zdrowia na rok 2016, www.pwc.pl/pl/artykuly/2016/10- trendow-w-polskiej-ochronie-zdrowia-na-rok-2016.html [access: 16.08.2016]
 2. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., 2008, Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Toruń: Dom Organizatora.
 3. Altkorn J., 2002, Marketing w turystyce, Warszawa: WN PWN.
 4. Bookman M.Z., Bookman K.R., 2007, Medical tourism in developing countries, New York: Palgrave Macmillan.
 5. Botterill D., Pennings G., Mainil T., Pennings G., Mainil T., 2013, Medical tourism and transnatiol health care, London: Palgrave Macmillan.
 6. Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., 1996, Co-opetition. A revolutionary mindset that combines competition and cooperation. 2. The game theory strategy that's changing the game of business, New York: Currency, Doubleday.
 7. Connell J., 2010, Medical Tourism, London: Cabi.
 8. Folland S., Goodman A.C., Stano M., 2011, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, polish ed. J. Suchecka, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 9. Fundusze europejskie w Polsce, www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/jakunijne-srodki-zmienily-polske,59267_2.html [access: 28.08.2016].
 10. Healy C., 2009, Surgical tourism and the globalization of healthcare, Irish Journal of Medical Science, 178(2), 125-127.
 11. Kudłacz T., 2007, Rozwój lokalny, in: J. Hausner (ed.), Ekonomia społeczna a rozwój, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 12. Ledger W., 2006, The cost to the NHS of multiple births after IVF treatment in the UK, British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 113(1), 21-25.
 13. Liberska B., 2012, Globalizacja i offshoring usług medycznych, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 10(3), 5-11.
 14. Lindenberg S., 1990, Homo Socio-oeconomicus: The Emergence of a General Model of Man in the Social Sciences, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 146(4), 727-748.
 15. Lubowiecki-Vikuk A., 2011, Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79, 125-135.
 16. Lubowiecki-Vikuk A., Gnusowski M., 2016, Rola kompetencji międzykulturowych na rynku turystyki medycznej w Polsce, Hygeia Public Health, 51(3), 255-261.
 17. Lubowiecki-Vikuk A., Rab-Przybyłowicz J., 2015, Wybrane aspekty funkcjonowania rynku turystyki medycznej w Polsce, Folia Turistica, 34, 85-107.
 18. Markadya A., Taylor T., Pedroso S., Tourism and Sustainable Development: Lessons from Recent World Bank Experience, www.pigliaru.it/chia/Markandya.pdf [access: 5.09.2016].
 19. Marklowska-Dzierżak M., 2011, Po zdrowie do Polski, Przegląd, 24.
 20. Medical Tourism Trends To Watch in 2016, www.mtqua.org/2016/02/24/7-medicaltourism-trends-2016/ [access: 28.08.2016].
 21. Newman M.I., Camberos A.E., Ascherman J., 2005, Mycobacteria abscessus Outbreak in US Patients Linked to Offshore Surgicenter, Annals of Plastic Surgery, 55, 107-110.
 22. O'Boyle E.J., 1994, Homo Socio-Economicus: Foundational to Social Economics and the Social Economy, Review of Social Economy, 52, 286-313.
 23. Pareto V., 2007, Manual of Political Economy, in: J. Dzionek-Kozłowska (ed.), System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, Warszawa: WN PWN.
 24. Przybyła H., 2010, Wybór filozofii gospodarczej jako podstawa ekonomii, in: U. Zagóra Jonszta (ed.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 25. Rab-Przybyłowicz J., 2014, Produkt turystyki medycznej, Warszawa: Difin.
 26. Rab-Przybyłowicz J., Lubowiecki-Vikuk A., 2014, Komunikacja marketingowa na polskim rynku turystyki medycznej, Handel Wewnętrzny, 3(350), 113-127.
 27. Rekordowe wakacje! Polska przeżyła turystyczne oblężenie, www.telewizjapolska24.pl/PLH23/3/1230/rekordowe-wakacje-polska-przezyla-turystyczne-oblezenie.html [access: 7.08.2016].
 28. Rogalski M., 2012, Geograficzne aspekty badań nad koopetycją - dominujące ośrodki badawcze w ujęciu regionalnym, Zarządzanie i Finanse, 1-2, 157-159.
 29. Rudawska I., 2006, Ekonomizacja relacji pacjent - usługodawca w opiece zdrowotnej, Szczecin: Wyd. USz.
 30. Wodejko S., 1995, Turystyka, in: W. Pomykało (ed.), Encyklopedia biznesu, Warszawa: Wyd. Fundacji Innowacja.
 31. Schwan K., Seipel K.G., 1997, Marketing kadrowy, Warszawa: C.H. Beck.
 32. Stankiewicz W., 2000, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: PWE.
 33. Turner L., 2007, First World Health Care at Third World Prices: Globalization, Bioethics and Medical Tourism, BioSocieties, 2, 303-325.
 34. Wach K., 2010, Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, Horyzonty Wychowania, 9(17), 95-105.
 35. Wodejko S., 1998, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Warszawa: WSHiP w Warszawie.
 36. Wojcieska L., 2014, Współczesna koncepcja homo socio-oeconomicus, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 180, 240-248.
 37. World Bank, 2001, Tourism in Africa, Findings Report 22617, Environmental, Rural and Social Development Newsletter.
 38. Youngman Y., 2016, How will tourism fare in 2016?, April 1, www.imtj.com/articles/howwill-tourism-fare-2016 [access: 16.08.2016].
 39. www.msport.gov.pl/statystyka-turystyka [access: 16.08.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu