BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejska Agata (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Zarządzanie kadrami w samorządzie terytorialnym
Humans Resources Management in Local Government
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 149-159, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywacje
Local government, Human Resources Management (HRM), Motivation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasoby ludzkie jednostek samorządu terytorialnego stanowią jeden z elementów podsystemu zarządzania terytorialnego, odnoszący się do kompetencji pracowników, w tym: wiedzy, umiejętności, wartości, zdolności, ambicji, doświadczenia, wyznawanych wartości, stylów działania. Dysponowanie odpowiednimi kompetencjami przez pracowników pozwala na efektywne rozwijanie i umiejętne stosowanie posiadanych zdolności w celu realizacji strategii organizacji. (fragment tekstu)

Local government is the administrative unit established under the laws of the community of people living in a particular part of the country, isolated implementing activities addressing the needs of the residents. The activities carried out by local governments are sanctioned by law and subject to the control of certain government bodies.
An official who is an employee of local government units perform legitimate tasks, according to their powers, and it was obliged to settlement of certain matters with which is requested by the organizations or residents. Operations carried out by officials are varied and depend on the type of office and his position. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Kożuch B. (red.) (2000), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Wyd. UB, Białystok.
 3. Król H., Ludwiczyński A. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Moczydłowska J. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. "Podręcznik Akademicki", Wyd. Difin, Warszawa.
 5. Osiński J. (2011), Administracja publiczna na progu XXI wieku, Wyd. SGH, Warszawa.
 6. Parsloe E., Wray M. (2002), Trener i mentor udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Penc J. (2000), Motywowanie w zarządzaniu, Kraków.
 8. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWE, Warszawa.
 9. Rae L. (2004), Ocena pracy szkoleniowca, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Walkowiak R. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje, nowe trendy. Efektywność, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2016, poz. 446.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu