BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwoździcka-Piotrowska Matylda (Poznań School of Banking)
Tytuł
Local Fees as an Example of Visitor and Health Resort Taxes
Opłaty lokalne na przykładzie opłaty miejscowej i uzdrowiskowej
Źródło
Studia Periegetica, 2016, nr 2(16), s. 129-141, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Looking for Health, Fitness, and Beauty = W poszukiwaniu zdrowia, kondycji i urody
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Podatki i opłaty, Podatki lokalne
Health resort, Taxes and fees, Local taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uzdrowisko jest miejscem, gdzie prowadzi się leczenie kuracjuszy, przy założeniu z korzystania i zachowania naturalnych produktów medycznych, dzięki którym dane miejsce uzyskało status uzdrowiska. Opłaty lokalne: miejscowa i uzdrowiskowa zasilają lokalne (gminne) budżety. Niniejszy artykuł prezentuje kwestie związane z prawnym statusem uzdrowisk w odniesieniu do opłat z nim związanych, nakładów na kuracjuszy (ich uchwalaniem czy pobieraniem). Powinny one być przyjmowane przez radę miasta/gminy i pobierane przez wyraźnie wskazane podmioty, tzw. inkasentów. Przedstawienie zobowiązań związanych z opłatami lokalnymi zostało dokonane na podstawie metody dogmatycznej, analizy przepisów prawnych i wybranego orzecznictwa.(abstrakt oryginalny)

A health resort is an area where treatment of patients is conducted, dedicated to the use and protection of natural medicinal materials, which have given the place the status of a health resort. Local fees called visitor and resort taxes supply local budgets. Their collection is dependent on the existence of certain factual circumstances. The article discusses issues related to the legal status of spa and health resort areas, and the fees related to them (adopting and collecting). Toll rates shall be adopted by the municipal council and charged by clearly defined tax collectors. The presentation of tax obligations related to the health resorts was made based on the dogmatic method, an analysis of suitable regulations and selected case law.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 12 January 1991 on taxes and local fees, Journal of Laws No. 9, item 31.
 2. Act of 27 August 1997 Vocational Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities, Journal of Laws No. 123, item 776.
 3. Act of 29 August 1997 Tax Code, Journal of Laws from 2015, item 613.
 4. Act of 27 August 2004 on health care services financed from public funds, Journal of Laws from 2015, item 581 as amended.
 5. Act of 28 July 2005 on health resort treatment, spas and health resort conservation areas and municipalities resorts, Journal of Laws No. 167, item 1399, as amended.
 6. Act of 15 April 2011 on medical activity, Journal of Laws No. 112, item 654.
 7. Council of Ministers Regulation of 18 December 2007 on the conditions to be met by the village where can be charge a local tax, Journal of Laws No. 249, item 1851.
 8. Decree of the Minister of Finance of 7 August 2014. on the upper limits of rates of amount of local taxes and fees in 2015, Polish Monitor 2014, item 718.
 9. Gloss 2015/2/120-126, www.rp.pl/Finanse/308029956-Kiedy-pobierac-oplate-klimatyczna-i-jak.html#ap-8 [access: 1.09.2016].
 10. Gwoździcka-Piotrowska M., 2014, The legal status of health resorts, in: J. Marak, J. Wyrzykowski, M. Szymczyk (eds.), Tourism role in the regional economy. Health, wellness and spa tourism as the regional tourism product - Theory and practice, Wrocław: University of Business in Wroclaw
 11. http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U79/2014/37/985.pdf#zoom=90 [access: 1.09. 2016].
 12. http://samorzad.pap.pl/depesze/rio/131873/Nielegalna-naleznosc--Oplata-uzdrowiskowa-pobierana-w-szpitalach-jest-niezgodna-z-prawem [access: 1.09.2016].
 13. Municipal Finance 2011/7-8/116-122, www.rp.pl/Finanse/308029956-Kiedy-pobierac-oplate-klimatyczna-i-jak.html#ap-8 [access: 1.09.2016].
 14. Resolution No. XXXVI/499/2014 Sopot City Council dated 7 February 2014, on amendments to the resolution on determining the fee rates spa and the principles of its collection in the city of Sopot.
 15. Resolution of the Municipal Council Urszulin No. VII/84/2012 of 21 March 2012 on determining the rate of local fees, payment dates and method of its collection by collection, determination of collectors and amount of remuneration for the collection.
 16. RIO resolution in Gdansk on September 8, 2011, 241/g322/P/11.
 17. RIO resolution in Olsztyn on January 4, 2007, I/14/2007.
 18. RIO resolution in Wroclaw on December 21, 2011, 105/2011.
 19. RIO resolution in Zielona Gora on January 6, 2005, 26/2005.
 20. Talik A., Ciąglewicz-Miśta A., 2010, Local taxes and fees commentary. Draft resolutions. Warsaw: Orzecznictwo.
 21. The judgment of the Administrative Court in Bydgoszcz on April 27, 2011, I SA/Bd 76/11.
 22. The judgment of the Administrative Court in Krakow on July 7, 2013, I SA/Kr 803/13.
 23. The judgment of the Administrative Court in Olsztyn on February 25, 2015, I SA/Ol 38/15
 24. The judgment of the Administrative Court in Szczecin on July 4, 2014, I SA/Sz 3/14.
 25. The judgment of the Administrative Court in Szczecin on March 11, 2015, I SA/Sz 938/14.
 26. The judgment of the Administrative Court in Szczecin on May 7, 2015, I SA/Sz 35/14.
 27. The judgment of the Administrative Court in Szczecin on May 14, 2015, I SA/Sz 1512/13.
 28. The judgment of the Supreme Administrative Court on December 22, 2011, II FSK 1216/10.
 29. www.lublin.rio.gov.pl/?p=document&action=save&id=1972&bar_id=1827 [access: 1.09. 2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu