BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabek Agata (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Kontrowersje wokół instytucji protokołu stanu faktycznego sporządzanego przez komornika
Controversy on Protocol of Factual Circumstances Drawn up by Court Enforcement Officer
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 161-173, bibliogr. 28 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Organ egzekucji sądowej, Regulacje prawne
Local government, Court enforcement office, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Regulacja dotycząca protokołu stanu faktycznego sporządzanego przez komornika została zawarta w art. 2 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji [Dz. U.1997.133.882 z późn. zm.; dalej jako: "u.k.s.e."]; zgodnie z którym: "Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania: sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora". Pomimo okoliczności, iż omawiana instytucja nie jest już novum legislacyjnym, budzi ona wciąż wątpliwości zarówno przedstawicieli doktryny, jak i praktyków. Niejasności dotyczą zwłaszcza prawidłowego zastosowania regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem przysługujących komornikowi uprawnień w trakcie sporządzania protokołu stanu faktycznego. Niniejszy artykuł stanowi próbę rozwiązania niektórych problemów pojawiających się na gruncie stosowania omawianej instytucji. (fragment tekstu)

Regulation concerning protocol of factual circumstances drawn up by court enforcement officer was introduced into Polish legal system in 1997 and was based on French legislation. However, the regulation still provokes doubts. The questions have arisen not only on theoretical ground but they also concern particular practical matters. This paper aims to shed some light on these issues. Firstly, it defines aforementioned legal institution drawing attention to its scope. Furthermore, it presents and discusses different views about powers of court enforcement officer with respect to drawing up the protocol of factual circumstances and legitimate entities to initiate described procedure. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jankowski J. (2000), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, CH Beck, Warszawa.
 2. Knypl Z. (2007), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Currenda, Sopot.
 3. Knypl Z., Merchel Z., Treder J. (2004), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Currenda, Sopot.
 4. Morawski L. (2002), Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 5. Morawski L. (2010), Zasady wykładni prawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 6. Świderska K. (2001a), Protokół (stwierdzenie) stanu faktycznego komornika według prawa francuskiego (wprowadzenie), "Problemy egzekucji", nr 11.
 7. Świderska K. (2001b), Warunki i postacie stwierdzenia stanu faktycznego według prawa francuskiego, "Problemy egzekucji", nr 15.
 8. Teleszewska M. (2015), Rola argumentu w dyskursie prawniczym - wybrane zagadnienia, "Dialogi Polityczne", nr 18.
 9. Zieliński M. (2010), Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, LexisNexis, Warszawa.
 10. Postanowienie SN z 26 kwietnia 2007 r., I KZP 6/07, OSNKW 2007/5/37.
 11. Uchwała SN z 24 listopada 1998 r., III CZP 44/98, OSNC 1999/5/87.
 12. Wyrok TK z 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK-A 2003/9/97.
 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", Dz.U. z 2002 r. Nr 100 poz. 908 ze zm.
 14. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego - tekst jednolity, Dz.U. z 2014 roku, poz. 101 ze. zm.
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 882 ze zm.
 16. Bieżuński M., Bieżuński P. (2010), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Lex [online], https://sip.lex.pl/#/komentarz/587295720/93160##d95603e693, dostęp: 9 czerwca 2016.
 17. Dziewulska M. (2012), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Lex [online], ht-tps://sip.lex.pl/#/komentarz/587335913/133353, dostęp: 9 czerwca 2016.
 18. Marciniak A. (2014), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, LexisNexis [online], https://sip.lex.pl/#/komentarz/587576327/373767, dostęp: 9 czerwca 2016.
 19. Wierczyński G. (2009), Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Oficyna [online], https://sip.lex.pl/#/komentarz/587257940/500818, dostęp: 9 czerwca 2016.
 20. Postanowienie NSA z 9 kwietnia 2009 r., II FSK 1885/07 [online], http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/ FA4F4389E4, dostęp: 9 czerwca 2016
 21. Uchwała NSA z 25 czerwca 2012 r., II FPS 2/12 [online], http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FEAF77CB3D, dostęp: 9 czerwca 2016.
 22. Uchwała NSA z 23 maja 2016 r., II GPS 2/15 [online], http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/838C37545A, dostęp: 9 czerwca 2016.
 23. Wyrok NSA z 19 listopada 2009 r., II FSK 976/08 [online], http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/906CFFF610, dostęp: 9 czerwca 2016.
 24. Wyrok NSA z 2 lutego 2010 r., II FSK 1319/08 [online], http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/034BAFFDC6, dostęp: 9 czerwca 2016.
 25. Wyrok NSA z 2 marca 2010 r., II FSK 1553/08 [online], http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3939A4BAC1, dostęp: 9 czerwca 2016.
 26. Wyrok NSA z 22 września 2010 r., II FSK 836/09 [online], http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F04ABE9CC5, dostęp: 9 czerwca 2016.
 27. Informacje o przebiegu procesu legislacyjnego [online], http://orka.sejm.gov.pl/proc2.nsf/opisy/2196.htm, dostęp: 9 czerwca 2016.
 28. Projekt ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2196 z 9 stycznia 1997 r.) [online], http://orka.sejm.gov.pl/proc2.nsf/projekty/2196_p.htm, dostęp: 9 czerwca 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu