BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadzik Andrzej (School of Banking in Poznan), Sas-Nowosielski Krzysztof (School of Banking in Poznan)
Tytuł
Health Tourism Spas as Places of Physical Recreation for Families
Uzdrowiskowe obszary turystyki zdrowotnej jako jedne z miejsc rodzinnej rekreacji fizycznej
Źródło
Studia Periegetica, 2016, nr 2(16), s. 157-167, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Looking for Health, Fitness, and Beauty = W poszukiwaniu zdrowia, kondycji i urody
Słowa kluczowe
Turystyka zdrowotna, Czas wolny, Rekreacja, Rodzina
Health tourism, Leisure time, Recreation, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wspólne uprawianie rekreacji fizycznej w rodzinie nabiera dziś coraz większego znaczenia, na co wpływ ma wiele czynników. Rekreacja fizyczna w rodzinie odgrywa istotną rolę w wychowaniu do rekreacji młodych pokoleń, ale jest również ważna dla zdrowia. Znaczenie mają ponadto uwarunkowania społeczne. Jedną z możliwości uczestnictwa w tego typu aktywności jest wspólne uprawianie rekreacyjnej aktywności fizycznej podczas pobytów turystycznych, np. uzdrowiskowych. Celem pracy jest pokazanie możliwości realizacji rodzinnej rekreacji fizycznej w uzdrowiskach.(abstrakt oryginalny)

Today, practicing physical recreation together as a family is gaining importance, which is influenced by many factors. Physical recreation as a family plays a role in the education of young generations to value recreation, but is also important for the maintenance of health. A big factor of this is social conditions. One opportunity to participate in the practice of recreational physical activity is during various tourist stays, for example, in a spa. The aim of the work was to demonstrate the feasibility of physical recreation as a family in spas.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, 2005, Kraków: SGURP i Instytut Turystki.
 2. Gaworecki W.W., 2007, Turystyka, Warszawa: PWE.
 3. Gołembski G., 2005, Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa: WN PWN.
 4. Gottlieb B.H., 1994, The meaning and importance of social support, in: H.A. Quinney, L. Gauvin, A.E.T. Wall (eds.), Toward active living, Champaign: Human Kinetics Publishers.
 5. Górna J., 2011, Determinanty i kierunki rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską [praca doktorska], Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
 6. Gracz J., 1993, Wsparcie społeczne w sporcie młodzieżowym, in: Wsparcie społeczne w działalności sportowej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dymaczewo k. Poznania 23-25.05.1991, Poznań: AWF.
 7. Hadzik A., Kantyka J., Szromek A., 2009, Health tourism and wellness as modern forms of Spa tourism, in: J. Bergier (ed.), Wellness and success, Vol. 1, Lublin: NeuroCentrum.
 8. Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego, 2009, Krynica: SGURP.
 9. Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W., 2001, Teoria i metodyka rekreacji. Zagadnienia podstawowe, Poznań: AWF.
 10. Kwilecka M., 2006, Bezpośrednie funkcje rekreacji, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna AlmaMer.
 11. Marcus B.H., Forsyth L.H., 2003, Motivating people to be physically active, Champaign: Human Kinetics Publishers.
 12. Marczewska H., Wolańska T., 1988, Rodzina jako środowisko wychowania do rekreacji, in: T. Wolańska (ed.), Wychowanie do rekreacji fizycznej, Warszawa: AWF.
 13. Owen N. et al., 2004, Understanding environmental influences on walking. Review and research agenda, American Journal of Preventive Medicine, 27(1), 67-76.
 14. Piotrowska H., 1995, Sport dla wszystkich. Rekreacja dla każdego, cz. II, Warszawa: TKKF.
 15. Plezi M., 1974, Słownik łacińsko-polski, Warszawa: PWN.
 16. Sęk H., 1993, Znaczenie wsparcia społecznego w sporcie i kulturze fizycznej, in: Wsparcie społeczne w działalności sportowej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dymaczewo k. Poznania 23-25.05.1991, Poznań: AWF.
 17. Stahl T. et al., 2001, The importance of the social environment for physically active lifestyle: Results from an international study, Social Science and Medicine, 52, 1-10.
 18. Toczek-Werner S., 1998, Podstawy rekreacji i turystyki, Wrocław: AWF.
 19. Trost S.G. et al., 2003, Evaluating a model of parental influence on youth physical activity, American Journal of Preventive Medicine, 25(4), 277-282.
 20. Warszyńska J., Jackowski J., 1978, Podstawy geografii turyzmu, Warszawa: PWN.
 21. Winiarski R.W., 1989, Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnianiem rekreacji fizycznej), Kraków: AWF.
 22. Wolańska T., 1994, Rekreacja a codzienne życie w rodzinie, in: T. Łobożewicz, T. Wolańska (eds.), Rekreacja i turystyka w rodzinie, Warszawa: PTNKF.
 23. Wolańska T., 1997, Leksykon. Sport dla wszystkich - rekreacja ruchowa, Warszawa: AWF.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-9262
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu