BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patoła Grzegorz (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie)
Tytuł
Wsparcie agroturystyki w Małopolsce w ramach PROW 2007-2013
Support for Agrotourism in Małopolska Province from Rural Development Programme 2007-2013
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 95-106, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Rozwój obszarów wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wsparcie finansowe
Agrotourism, Rural development, Rural Development Programme, Financial support
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Praca poświęcona jest wykorzystaniu funduszy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007-2013 przez małopolskie gospodarstwa agroturystyczne. W artykule zaprezentowano gospodarstwa agroturystyczne w Małopolsce z uwzględnieniem poszczególnych powiatów. Przedstawiono wsparcie finansowe, jakie uzyskały gospodarstwa agroturystyczne ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dokonano analizy głównych czynników, które przyczyniają się do korzystania ze wsparcia z funduszy europejskich przez gospodarstwa agroturystyczne. (abstrakt oryginalny)

The work is devoted to the use of funds from the Rural Development Programme for the years 2007-2013 by agritourism farm in the Małopolska province. The article describes the agritourism farm in the Małopolska, taking into account all counties. Another issue concerns financial support which agritourism farm received from the Rural Development Programme. By using statistical data author of the paper analyzes the main factors that contribute to the use of support from European funds by agritourism farm. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 2. KRUS: Roczne kwoty graniczne, www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/roczne-kwoty-graniczne-naleznego-podatku-dochodowego-w-latach-2004-2014 (dostęp 26.05.2015).
 3. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopolska wieś zaprasza, informator agroturystyczny, Kraków 2015.
 4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Warszawa 2014.
 5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Warszawa 2015.
 6. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Warszawa 2015.
 7. Piotr Ł.: Turystyka w 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.
 8. Piotr Ł.: (2014). Turystyka w 2014, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie, Warszawa 2015.
 9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350).
 10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnosci gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173, poz. 1807).
 11. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7, poz. 24).
 12. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Warszawa 2015.
 13. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2015 roku, w.-w.-l.-/.-k.-s.-n.-u.-s.-r. (22.05.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu