BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzmielak Dariusz M. (Uniwersytet Łódzki), Woźniakowski Mariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacje w transporcie - na przykładzie badań w sektorze transportowym
Innovation in Transport - Empirical Study in Polish Transport Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 27-42, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Innowacje, Transport
Innovations, Transport
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne odnoszące się do kluczowych rozwojowych zagadnień w sektorze logistyki. Zaprezentowano część wyników badań rynku przeprowadzonych w 2012 roku przez Katedrę Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Celem badań empirycznych było wskazanie kierunków rozwoju logistyki oraz określenie dynamiki przewidywanych zmian do 2025 roku w czterech zasadniczych jej obszarach: nowe technologie wykorzystywane w logistyce, nowe strategie logistyczne, innowacyjność w transporcie oraz bezpieczeństwo i ryzyko w logistyce. W pierwszej teoretycznej części artykułu wyjaśniono zagadnienie innowacyjności i innowacji w transporcie w trzech kluczowych obszarach, takich jak: innowacje w warunkach transportu, innowacje technologiczne w transporcie i innowacje w bezpieczeństwie transportu. W drugiej empirycznej części opisano wybrane zagadnienia badawcze dotycząc e zmian w transporcie zbiorowym, szybkości i prędkości transportu oraz opinie ekspertów na temat innowacyjności w transporcie.(abstrakt autora)

Transport innovations become widely known and adopted in the social and business systems. The main challenge concerning the transport innovation in Poland is the modernization of the infrastructure and sustainable development. A clear investment plan is needed in order to provide efficient and reliable signs to investors and public policy makers to encourage them to technological, product and services innovations. Finally better transport system conditions can be expected in the future. The central European economy is global and transport sector will be the part of international transport links. Therefore Polish transport infrastructure must improve and the improving motorway network is a key motivator for logistic development. Good roads, public transport services and clean energy transport are necessary, but we suggest that they should be sufficient to ensure a sustainable competitive advantage.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Besanko D., Dranove D., Stanley M., Schaefer S., Economics of Strategy, John Wiley & Sons Inc, Hoboken 2004.
 2. Brzozowska K., Innowacyjność partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury transportu w Europie, w: Innowacje w transporcie, korzyści dla użytkownika, red. E. Załoga, B. Liberadzki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 3. Bujak A., Współczesna logistyka i jej wyzwania, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 3, Wrocław 2007.
 4. Burniewicz J., Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki, w: Innowacje w transporcie, korzyści dla użytkownika, red. E. Załoga, B. Liberadzki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 5. Crandall B., Getting There if You Are Blind: Synergistic Convergence of Technologies to Improve Wayfinding, w: Technological Innovations in Transportation for People with Disabilities Workshop Summary Report, ed. T. Morton, M. Yousuf, Office of Operations Research Development Federal Highway Administration U.S. Department of Transportation, Waschington 2011, February 23.
 6. Dembińska I., Potrzeby i preferencje w wyznaczaniu popytu na usługi transportowe, rozważania teoretyczne, w: Problemy Transportu i Logistyki nr 14, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 644, Szczecin 2011
 7. Geerlings H., Meeting the Challenge Sustainable Mobility. The Role of Technological Innovation, Springer, Berlin-Heidelberg 1999.
 8. Eliasson J., Proost S., Is Sustainable Transport Policy Sustainable?, "Transport Policy" 2015, No. 37.
 9. Goldman T., Gorham R., Sustainable Urban Transport: Four Innovative Directions, "Technology in Science" 2006, No. 28.
 10. Goldsmith S., Georges G., Burke T.G., The Power of Social Innovation: How Civic Entrepreneurs Ignite Community Networks for Good, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
 11. Innovation in Urban Mobility, Policy Making and Planning, Transport Research Innovation Portal, www.transport-research.info/ (dostęp 1.10.2015).
 12. Górka K., Szyja P., Cooperation of Local Governments and Entreprises to Suport the Provision of Sustainable Transport Infrastructure, "Management of Environmental Quality: An International Journal" 2015, No. 5.
 13. Hyard A., Non-technological Innovation for Sustainable Transport, "Technological Forecasting & Social Change" 2013, No. 80.
 14. "Polska Gazeta Transportowa", www.pgt.pl/ (dostęp 24.09.2012).
 15. Lakshmanam T.R., AndersonW.P., Transportation in the Twenty-First Century Technological Innovation, w: Transportation Engineering and Planning, www.eolss. net/sample-chapters/c05/E6-40-03-06.pdf (dostęp 1.10.2015).
 16. Marchau V., Walker W., Van DuinR., An Adaptive Approach to Implementing Innovative Urban Transport Solution, "Transport Policy" 2008, No. 15.
 17. Matusiak K.B., Uwarunkowania innowacyjności małych firm, w: Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, red. A.H. Jasiński, Promocja XXI, Warszawa 2007.
 18. Michaelis L., Transport Sector - Strategies Markets, Technology and Innovation, "Energy Policy" 1997, Vol. 25.
 19. Nizard G., Metamorfoza przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 20. Perera S., McKinnon J.L., Harrison G.L., Diffusion of Transfer Pricing Innovation in the Context of Commercialization-a Longitudinal Case Study of a Government Trading Enterprise, "Management Accounting Research" 2003, Vol. 14.
 21. Ryley T., Elmirghani J., Budd T., Miyoshi Ch., Mason K., Moxon R., Ahmed I., Qazi B., Zanni A., Sustainable Development and Airport Surface Access: The Role of Technological Innovation and Behavioral Change, "Sustainability" 2013, No. 5, Open Access, www.mdpi.com/journal/sustainbaility (dostęp 15.10.2015).
 22. Site P.D., Fillippi F., Giustiniani G., Users Preferences Innovative and Conventional Public Transport, "Procedia Social and Behavioral Sciences" 2011, No. 20.
 23. Stawasz E., Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 214, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 24. Transport. Problemy transportu w rozszerzonej Unii Europejskiej, red. K. Wojewódzka- Król, W. Rydzkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 25. Trzmielak D., Komercjalizacja nauki i technologii - determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
 26. Walasek R., Woźniakowski M., Logistyka 2025 - badanie eksperckie metodą delficką, w: Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, red. J. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 27. Wiesenthal T., Condeço-Melhorado A., Leduc G., Innovation in the European Transport Sector: A Review, "Transport Policy" 2015, No. 42, s. 86-93.
 28. Wright S., Emele C.D., Fukumoto M., Velaga N.R., Nelson J.D., The Design, Management and Operation of Flexible Transport Systems: Comparison of Experience between UK, Japan and India, "Research in Transportation Economics" 2014, No. 48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu