BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilewicz Ewa (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Protective Measures Against the Negative Effects of Foreign Capital Flows in Developing Countries
Zabezpieczanie się przed negatywnymi skutkami przepływów kapitału zagranicznego przez kraje rozwijające się
Źródło
Trends in the World Economy, 2014, vol. 6, s. 7-22, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
New Phenomena in International Markets and their Implications
Słowa kluczowe
Przepływy kapitałowe, Międzynarodowe przepływy kapitałowe, Rezerwy walutowe, Zarządzanie długiem
Capital flows, International capital flows, Foreign exchange reserves, Debt management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W rozdziale przedstawiono zagrożenia związane z przepływami kapitału zagranicznego do krajów rozwijających się oraz niektóre działania podejmowane przez te kraje w celu ograniczenia negatywnych skutków tych przepływów. Wraz z postępującą integracją finansową kraje te doświadczają coraz większych i coraz bardziej zmiennych napływów kapitału zagranicznego, które często prowadzą do kryzysów finansowych. Państwa słabo rozwinięte, chcąc zmniejszyć ryzyko towarzyszące przepływom kapitału zagranicznego, podejmują różnego rodzaju działania, które mają na celu zwiększenie odporności na wstrząsy finansowe. Wśród nich szczególne znaczenie mają akumulacja rezerw walutowych oraz poprawa zarządzania długiem. Dzięki tym działaniom część krajów rozwijających się podczas ostatniego kryzysu finansowego uniknęła destabilizacji krajowych rynków finansowych i poważnych problemów płatniczych.(abstrakt oryginalny)

The objective of this article was to present dangers of foreign capital flows to the developing countries and a few actions taken in order to reduce negative effects of this flows. Together with growing financial integration these countries experience more intense and more volatile foreign capital flows which often lead to financial crisis. Therefore, developing countries adopt different strategies in order to build up a resilience to crisis. Among them foreign reserve accumulation and improved debt management are specially significant. Thanks to these strategies some developing countries during last global financial crisis have avoided destabilisation of domestic financial markets and serious balance of payment problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogołębska J., Akumulacja rezerw walutowych jako determinanta nierównowagi na rachunku obrotów bieżących, "International Business and Global Economy" 2013, No. 32.
 2. Bussiere M., Cheng G., Chinn M., Lisack N., For a Few Dollars More: Reserves and Growth in Times of Cirses, NBER Working Paper, 2014, No. 19971, www. nber.org/papers/w19791.
 3. Chandasekhar C.P., Global Liquidity and Financial Flows to Developing Countries, UNCT AD, G-24 Discussion Paper Series, 2008, No. 52.
 4. Dudziński J., Kryzys surowcowy, paliwowy i żywnościowy lat 70. XX wieku a boom surowcowy XXI wieku - podobieństwa i różnice, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 33, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 5. Gocłowska-Bolek J., Ameryka Łacińska. Tendencje rozwojowe po globalnym kryzysie, "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 2.
 6. Gryczka M., Znaczenie Internetu jako otwartego środowiska wymiany wiedzy we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo wolumina.pl, Szczecin 2013.
 7. Financing the Real Economy, Trade and Development Report, UNCT AD, Nowy Jork-Geneva 2013.
 8. Kamin S., Wood P., Capital Inflows, Financial Intermediation and Aggregate Demand, Board of Governors of the Federal Reserve System, "International Finance Discussion Paper", Washington 1997, No. 583.
 9. Knap R., W kwestii oceny optymalnego poziomu rezerw dewizowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 756, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 57, Szczecin 2013.
 10. Knapp P., Valesco A., Liberalization and Integration of Financial Markets in the Western Hemisphere, IMF, "Working Paper" 1997, No. 103.
 11. Mesjasz, Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce światowej, in: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. U progu XXI wieku, Difin, Warszawa 2003.
 12. Nakonieczna-Kisiel H., Rezerwy walutowe we współczesnej gospodarce światowej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 33 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013
 13. Panizza U., Domestic and External Domestic and External Public Debt in Developing Countries, UNCT AD "Discussion Papers" 2008, No. 188.
 14. Przybylska K., Zewnętrzne źródła finansowania gospodarki krajów rozwijających się w latach 1970-1995, "Ekonomista" 1997, nr 3.
 15. Sławiński A., Kryzysy walutowe a kierunki reformy międzynarodowego systemu finansowego, "Bank i Kredyt" 2000, nr 7-8.
 16. Steiner A., Reserve Accumulation and Financial Crises: From Individual Protection to Systemic Risk, Cesifo, Area Conferences, 2014.
 17. Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty, UNDP, September 2011.
 18. Waheed A., Foreign Capital Inflows and Economic Growth of Develping Countries: A Critical Survey of selected Empirical studies, "Journal of Economic Cooperation" 2004, No. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu