BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudziński Jerzy (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Primarisation of Exports in the 21st Century and its Effects : Deindustrialialisation Versus Demanufacturing
Prymaryzacja eksportu w XXI wieku i jej skutki : deindustrializacja a demanufacturing
Źródło
Trends in the World Economy, 2014, vol. 6, s. 23-39, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
New Phenomena in International Markets and their Implications
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Eksport, Deindustrializacja
International trade, Export, Deindustrialisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu ukazano wybrane aspekty skali, przyczyn i skutków procesów prymaryzacji eksportu, zwłaszcza w świetle rosnącej roli Chin w gospodarce i handlu światowym. Podjęto także próbę dokładniejszej identyfikacji procesów powiązanych z prymaryzacją, czyli deindustrializacji oraz demanufacturing, zwłaszcza w świetle toczącej się na ten temat dyskusji w literaturze światowej. W wieku XXI widoczny jest wyraźny proces prymaryzacji eksportu, rozumiany jako wzrost udziału dóbr podstawowych w światowym wywozie towarowym. Wiąże się on w znacznym stopniu z rosnącą rolą Chin (i innych krajów rozwijających się) w gospodarce i światowym eksporcie oraz - wywołanymi w znacznym stopniu przez Chiny - nowymi relacjami cen. Z przeprowadzane badań wynika, że nowe relacje cen w handlu międzynarodowym przyczyniły się do poprawy dynamiki eksportu (a także wzrostu gospodarczego) krajów rozwijających się, o surowcowo rolnej orientacji wywozu. Pośrednim efektem prymaryzacji eksportu jest jednak uzależnienie się krajów rozwijających od Chin, także w sferze importu. Jego wyrazem jest znaczny wzrost importu dóbr przetworzonych z Chin, powodujący spadek roli przemysłu przetwórczego w ich GDP.(abstrakt oryginalny)

The 21st century has seen clearly the process of primarisation of exports understood as a rising share of primary commodities in the global exports. It is related to a large extent with the increasing role of China (and other developing countries) in the economy and global exports and accompanying new price relations caused by China. The aim of the paper is to present selected aspects of the scale, origins and effects of primarisation of exports, particularly in the light of China's increasing role in the world economy and trade. An attempt is also made to identify more precisely the processes related to primarisation: deindustrialisation and demanufacturing, particularly in the light of the heated discussion taking place in the world literature. The study shows that the new price relations in international trade have contributed to a more dynamic growth of exports (also economic growth) in developing countries whose exports are dominated by primary commodities. An indirect effect of the primarisation of exports is the dependence of the developing countries on China, also in terms of imports. Its reflection is a significant growth in the imports of manufactured goods from China suppressing the role of the manufacturing industry in importer's GDP. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bouzas R., Latin America in the New Global Scenario: A Bumpy Road Ahead, University of Miami, December 17, 2012.
 2. Brazilian Manufacturing in the Face of Chinese Competition, University of East Anglia, DEV Research Briefing, Norwich, 2011, July.
 3. Czarnecka-Gallas M., The Efficiency of Industrial Policy in 21st Century? The Case of Brazil, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 78.
 4. Dudziński J., Proces zwierania się nożyc cen w handlu międzynarodowym i jego przyczyny, in: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 5. Dudziński J., The Current Economic Paradigm in the Light of Financialisation, "Folia Oeconomica Stetinensia" No. 10 (18), Szczecin 2011.
 6. Feinberg R.E., Latin American - Asian Trade, Flows: No Turning Back, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C., June 20, 2013.
 7. Francis M., The Effect of China on Global Prices, Bank of Canada Review, Autumn 2007.
 8. Fung K.C., Garcia-Herrero A., Ospina M.N., Latin American Commodity Export Concentration: Is There a China Effect?, BBVA Working Paper 13/06, Hong Kong, January 2013.
 9. Gallagher K.P., Porzecanski R., China and the Latin America Commodities Boom: A Critical Assessment, University of Massachusetts Amherst, Working Paper Series No. 192, February 2009.
 10. Helbing T., Mercer-Blackman V., Cheng K., Commodities Boom. Riding Wave, Finance and Development 2008, March.
 11. Handbook of Statistics, UNCT AD, New York, for respective years.
 12. Jenkins R., Latin America and China - A New Dependency?, University of East Anglia, Norwich 2012, April.
 13. Ocampo J.A., The Development Implications of External Integration in Latin America, World Institute for Development Economics Research, Working Paper No. 2012/48, May 2012.
 14. Paula G.M. de, Development of the Latin American Metal-Mechanical Industry, 1er Congreso Mexicano de la Industria Siderurgica, www.canacero.org.mx/ assets/19-estudio-ilafa-germano-mendes.pdf.
 15. Roache S.K., China's Impact on World Commodity Markets, IMF Working Paper WP 12/115, May 2012.
 16. Robertson P.E., The Global Impact of China's Growth, Discussion Paper 13.13, The University of Western, Australia, January 2012.
 17. Science, Technology and Innovation in Latin America and the Caribbean Region, United Nations Commission on Science and Technology for Development (CST D), Lima, Peru, January 9, 2013.
 18. Torre A., de la, Didier T., Pinat M., Can Latin America Tap the Globalization Upside?, Policy Research Working Paper No. 6837, The World Bank, April 2014.
 19. Trade and Development Report, UNCT AD 2013.
 20. The Role of Mining in National Economies, International Council of Mining and Metals, October 2012.
 21. UNCTAD Statistical Database, http://unctadstat.unctad.org.
 22. Wood A., Mayer J., Has China De-industrialised other Developing Countries?, QEH Working Paper Series, Working Paper No. 175, June 2010.
 23. Współczesna gospodarka światowa. Wybrane problemy, ed. J. Dudziński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 24. www.imf/external//np/res/commod/table1.pdf (5.06.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu