BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryczka Marcin (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Expenditure on R&D vs. Innovativeness of the Economy - Comparative Analysis for Selected Countries
Nakłady na prace badawczo-rozwojowe a innowacyjność gospodarki - analiza porównawcza dla wybranych krajów
Źródło
Trends in the World Economy, 2014, vol. 6, s. 41-57, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
New Phenomena in International Markets and their Implications
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Wzrost gospodarczy, Analiza porównawcza, Badania i rozwój (B+R)
Innovation economy, Economic growth, Comparative analysis, Research & Development (R+D)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W rozdziale tym ukazano znaczenia nakładów na B + R dla poziomu innowacyjności gospodarki oraz zaprezentowano ogólne zależności między determinantami - zarówno o charakterze nakładowym jak i wynikowym - pozycji innowacyjnej państwa. Omówiono rolę innowacji we wzroście gospodarczym, przedstawiono analizę pozycji innowacyjnej i jej determinant (ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nakładów na B + R) dla wybranych krajów, a także zbadano zmiany syntetycznego wskaźnika efektywności innowacyjnej w latach 2009-2013. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że nakłady na B + R mają fundamentalne znaczenie dla poziomu innowacyjności gospodarki. Oprócz ich wielkości w relacji do PKB ważna jest również struktura źródeł finansowania B + R, w której największą rolę odgrywa sektor prywatny. Co więcej, na efektywność procesów innowacyjnych wpływa nie tylko stan szeroko rozumianej infrastruktury badawczo-rozwojowej i odpowiednie otoczenie instytucjonalne, lecz w coraz większym stopniu umiejętności odpowiedniego wykorzystania samodzielnie tworzonej lub absorbowanej z zagranicy wiedzy naukowo-technicznej.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present the importance of expenditures on R&D for the innovation processes in the economy, as well as to show the dependence of the individual areas of the state's innovation policy on GER D. In the paper the following issues have been studied: the role of innovation in economic growth, the key determinants of innovation position for selected countries, and innovation efficiency ratio changes in period 2009-2013. The conducted statistical data analysis shows that innovativeness in fact depends significantly on expenditures on R&D, but equally important is the business sector engagement in this area. Moreover, the efficiency of innovation processes is driven not only by the state of research infrastructure (in a wider sense), but by widespread abilities to use own invented or externally absorbed technology.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014, Deloitte Polska, Warszawa 2014.
 2. Eichengreen B., Park D., Shin K., Growth Slowdown Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap, NBER Working Paper No. 18673, January 2013.
 3. Innovation Union Scoreboard 2014, European Commission, Brussels 2014.
 4. Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 5. Kharas H., Kohli H., What is the Middle Income Trap, Why do Countries Fall into it, and How Can It be Avoided?, "Global Journal of E merging Market Economies" 2011, Vol. 3 (3).
 6. Majewska-Bator M., Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010.
 7. Radło M.J., Ciesielska-Maciągowska D., Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Difin, Warszawa 2013.
 8. Romer P.M., The Origins of Endogenous Growth, "Journal of Economic Perspectives" 1994, Vol. 8 (1).
 9. Sachs J.D., Warner A.M., Fundamental Sources of Long-Run Growth, " American Economic Review" 1997, Vol. 87 (2).
 10. Staśkiewicz J., W kwestii finansowania działalności B + R w Polsce w latach 1991- 2008, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 645, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 23, Szczecin 2011.
 11. The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation, Cornell University, INSE AD, and WI PO, Geneva, Ithaca, and Fontainebleau, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu