BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siwek Monika (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Consumerism - the Way to Achieve Happiness or the Failure of Life?
Konsumpcjonizm - droga do osiągnięcia szczęścia czy życiowa porażka? = Potrebitel'stwo - putʹ k dostiżeniû sčast'â ili žiznennoe poraženie
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2016, nr 3 (16), s. 20-31, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Społeczeństwo, Konsumpcja dóbr materialnych, Społeczeństwo konsumpcyjne
Consumption, Society, Consumption of material goods, Consumer society
Uwagi
summ., streszcz., rez.
Abstrakt
W artykule podjęto istotny i społecznie ważny temat złudnego szczęścia w konsumpcyjnym społeczeństwie. Upowszechnienie się materialistycznych systemów wartości i konsumpcyjnego stylu życia powoduje, że wiele ludzi staje się niewolnikami dóbr materialnych. Wciąż rosnące potrzeby trzeba stale zaspokajać, aby w konsumpcyjnym wyścigu nie być gorszym od ludzi z naszego otoczenia. Poczucie naszego szczęścia, wynikające z posiadania wartości materialnych i możliwości konsumpcyjnych, może szybko zamienić się w rozczarowanie i smutek, kiedy jakaś nowa potrzeba nie zostanie w porę zaspokojona. W kulturze konsumpcji i materializmu głównym nakazem jest bycie szczęśliwym, a sposobem na to jest kupowanie, gromadzenie i konsumowanie dóbr, tym samym podnoszenie swojego prestiżu w oczach innych. Artykuł ma charakter teoretyczny, ale zawarty jest w nim przegląd różnych badań polskich i zagranicznych nad poczuciem szczęścia w postawach i zachowaniach konsumpcyjnych. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście więcej zawsze znaczy lepiej i szczęśliwiej. Wnioski z wielu przytoczonych badań powinny otworzyć oczy zniewolonych konsumentów na to, że poszukiwanie wyłącznej przyjemności w konsumpcji nie jest drogą do prawdziwego szczęścia. (abstrakt oryginalny)

In her article, the author touched the important and socially significant issue of illusory happiness in the consumer society. Dissemination of the materialistic value systems and consumption lifestyle causes that many people become slaves of material goods. The ever growing needs must be permanently met not to be worse in the consumption race than people in our milieu. The feeling of our happiness, issuing from possession of material values and consumption capacities, may quickly have changed into disappointment and sadness if a new need is not met in time. In the culture of consumption and materialism, the main writ is to be happy and the way to it is buying, collecting, and consuming goods, thus raising one's prestige in others' eyes. The article is of the theoretical nature, but there is contained in it a review of various Polish and foreign surveys on the feeling of happiness in consumer attitudes and behaviours. It is an attempt to answer the question whether really more always means better and more happily. The conclusions from many referred surveys should open eyes of enslaved consumers to the fact that seeking for an exclusive pleasure in consumption is not the way to the real happiness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, PWN, Warszawa.
 3. Bogunia-Borowska M., Śleboda M. (2003), Globalizacja i konsumpcja, Universitas, Kraków.
 4. Chmielnicki P. (2012), Konsumpcja na pokaz jako wyraz współwystępowania różnych zasobów reguł działania, (in:) The Peculiarity of Man, No. 15, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 5. Chrząstek R. (2008), Postawy konsumpcyjne w społeczeństwie, (in:) Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, D. Markowski, P. Sedlak (ed.), PWSZ, Tarnobrzeg.
 6. Csikszentmihalyi M. (2005), Przepływ. Jak poprawić jakość życia. PWN, Warszawa.
 7. Danilewicz W. (1995), Zagrożenia realizacji funkcji współczesnej rodziny. Wybrane problemy. (in:) Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, W. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach (ed.), Białystok.
 8. Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2015), Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa.
 9. Duesenberry J. (1949), Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard.
 10. Górnik-Durose M., Mróz B., Zawadzka A.M. (2012), Zakończenie. Współczesna oferta supermarketu szczęścia - nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Trójgłos dyscyplinarny, (in:) W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, M. Górnik-Durose, A.M. Zawadzka (ed.), Difin, Warszawa.
 11. Górnik-Durose M. (2010), Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń - nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich, (in:) Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość-Pieniądze-Konsumpcja, M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose (ed.), Difin, Warszawa.
 12. Górnik-Durose M. (2005), Psychologiczne koszty materialnego dobrobytu, czyli nie jesteśmy tym szczęśliwsi im bogatsi, Kolokwia Psychologiczne, No. 13, Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej, Warszawa.
 13. Jakubowska I., (2008), Konsumpcjonizm - nowa twarz współczesności? (in:) Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, G. Markowski, P. Sedlak (ed.), PWSZ, Tarnobrzeg.
 14. Markowski G. (2003), Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa.
 15. Miczka-Pajestka M. (2009), Hybrydyzacja ponowoczesnych stylów życia. Problem konsumpcyjnego "bycia w świecie", (in:) "Nowy wspaniały świat?" Moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia, W. Muszyński (ed.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 16. Mróz B. (2009), Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, (in:) Oblicza konsumpcjonizmu, B. Mróz (ed.), SGH, Warszawa.
 17. Ritzer G. (2004), Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 18. Seligman M.E.P. (2002), Authentic Happiness, The Free Press, New York.
 19. Słaby T., Maliszewski K. (2009), Konsumpcjonizm a jakość życia, (in:) Oblicza konsumpcjonizmu, B. Mróz (ed.), SGH, Warszawa.
 20. Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.
 21. Sztompka P. (2007), Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 22. Szymczak M. (1995), Słownik języka polskiego t. II, PWN, Warszawa.
 23. Zawadzka A.M., Duda J. (2012), Zakupy, zadowolenie z życia i aspiracje życiowe czyli jakie zakupy i komu mogą podwyższać zadowolenie z życia? (in:) W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, M. Górnik-Durose, A. M. Zawadzka (ed.), Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu