BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Henhappel Sylwia (Uniwersytet Szczeciński), Niedzielski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Crowdsourcing jako współczesne narzędzie kształtowania otwartych modeli procesów innowacyjnych
Crowdsorcing - The Tool for Development of Innovation Processes Open Models
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 65-93, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Crowdsourcing, Innowacyjność
Crowdsourcing, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynkach globalnych wykorzystują innowację i procesy innowacyjne jako narzędzie kształtowania konkurencyjności. Ważnym elementem tych procesów jest sektor B+R. Aby zwiększyć efektywność procesów innowacyjnych przedsiębiorstwa, w coraz większym stopniu wykorzystują otwarte procesy innowacyjne, co także ma pozytywny wpływ na efektywność gospodarowania w skali mezo i makro. Istotnym narzędziem realizacji otwartych procesów innowacyjnych jest crowdsourcing, który pozwala dzięki sieci Internet wykorzystać w procesach innowacyjnych wiedzę tłumu. Przykłady zaprezentowane w artykule prezentują różne oblicza i zastosowania idei crowdsoursingu w praktyce przedsiębiorstw.(abstrakt autora)

The role of innovation initiatives is crucial for country development. Success of the new technology mostly depends on sources of information. The paper provides a general overview of innovation processes models, the characteristic of R&D management and practical examples of crowdsourcing implementation. Some of the specific questions answered in this paper include: What are specific factors of innovation process? How R&D management models affect innovation development? How does crowdsourcing change the firms competitiveness? How does crowdsourcing help with innovation implementation on the markets?(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedykt E., http://technopolis.polityka.pl/2007/zjawisko-Crowdsourcingu (dostep 30.04.2014).
 2. Bogdanienko J., Zarządzanie innowacjami, SGH, Warszawa 1998.
 3. Chesbrough H., Open Innovation. The New Imperative Paradigm for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston-Massachusetts 2003.
 4. Crowdsorcing innowacji, www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95586.asp.
 5. Downar W., Budowanie sieci relacji a innowacyjność transportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 603, Ekonomiczne Problemy Usług nr 59, Szczecin 2010.
 6. Downar W., System transportowy. Tworzenie wartości dla interesariusza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 7. Dawson R., Bynghall S., Getting Results from Crowds, Advanced Human Technologies, Sydney-San Francisco 2011.
 8. Davenport T.H., Thinking for a Living. How to Get Better Performance and Results from Knowledge Workers, Harvard Business School Press, Boston 2005.
 9. Drucker P.F., Innovation and Entrepreneurship. Practice and principles, Heinemann, London 1994.
 10. Efekt synergii współdziałania systemów GPS, GSM i Internetu na przykładzie transportu samochodowego, w: P. Niedzielski, Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 11. Gassmann O., Enkel E., Open Innovation. Die Öffnung des Innovationsprozesses erhöht das Innovationspotential, w: ZeitschriftFührung + Organisation (ZfO), ISSN 0722- 7485, Bd. 75, Wyd. 3/2006.
 12. Gassmann O., Crowdsourcing, Innovationsmanagement mit Schwarmintelligenz: Interaktiv Ideen finden - Kollektives Wissen effektiv nutzen - Mit Fallbeispielen und Checklisten, Carl HanserVerlag, München 2010.
 13. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 14. Hippel E. Von, Democratizing Innovation, Cambridge MA: The MIT Press 2005.
 15. Howe J., The Rise of Crowdsourcing, "Wired Magazine" 2006, www.wired.com/2006/06/ crowds/ (dostęp 1.02.2015).
 16. Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 17. Klich J., Koncepcja open innovation i perspektywy jej wykorzystania przez polskie szkoły wyższe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 717, Ekonomiczne Problemy Usług nr 93, Szczecin 2012.
 18. Lachowski S, Droga ważniejsza niż cel, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012.
 19. Laskowska-Rutkowska A., Koncepcja falowego rozwoju logistyki. Dyfuzja i transfer innowacji w łańcuchu dostaw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2013
 20. Martin N,. Lessmann S, Voß S., Crowdsourcing - Systematisierung praktischer Ausprägungen und verwandter Konzepte, Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität Hamburg 2008.
 21. Musiał W., Społeczeństwo obywatelskie - nowe technologie, rewolucja cyfrowa, Internet, w: Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Wydawnictwo SAS, Kraków 2006.
 22. Niedzielski P., Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2013.
 23. Niedzielski P., Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003
 24. Niedzielski P., Łobacz K., Przedsiębiorczość akademicka - ścieżki komercjalizacji w kontekście wiedzy i technologii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 653, Ekonomiczne Problemy Usług nr 69, Szczecin 2011.
 25. Nobelius D., Towards the Sixth generation of R&D, "International Journal of Project Management" 2004, No. 22.
 26. Podręcznik Frascati, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Paryż 2002, polskie wyd., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
 27. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, EUROSTAT, wyd. 3, Warszawa 2008.
 28. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź 2001
 29. Reichwald R., Piller F., Interaktive Wertschöpfung, Wydawnictwo Gabler, Wiesbaden 2009.
 30. Schmookler J., Invention and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge 1966.
 31. Schwartz J., The Participation Age 2005, www.itconversations.com/shows/detail492. html (dostęp 1.02.2015).
 32. Surowiecki J., The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations, Doubleday, Random 2004.
 33. Tapscott D., Williams A.D., Makrowikinomia. Reset świata i biznesu, Studio Emka, Warszawa 2011.
 34. Trzmielak D., Problemy komercjalizacji technologii w Polsce i na świecie - analiza wyników badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 642, Ekonomiczne Problemy Usług nr 70, Szczecin 2011.
 35. Uhlecke J., Tausche Geist gegen Geld, "Zeitwissen" 2007, nr 1.
 36. Wissema J.G., Uniwersytet trzeciej generacji - uczelnia XXI wieku, ZANTE 2009.
 37. Wynalazek firmy Procter & Gamble z Cincinnati, Ohio, 60/615839 04.10.2004.
 38. www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.htm (dostęp 3.02.2014).
 39. http://lexicon.ft.com/term?term=Crowdsourcing (dostęp 23.07.2104).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu