BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiński Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Polityka innowacyjna i funkcjonowanie centrów badawczo-rozwojowych w Polsce
Selected Aspects of the Functioning Research and Development Centers in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 95-108, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna
Innovation policy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest opis centrum badawczo-rozwojowego będącego instrumentem polityki innowacyjnej państwa w Polsce. Zdefiniowano w nim status takiego centrum oraz opisano wymagania potrzebne do uzyskania tego statusu, a także preferencje i obowiązki związane są z jego posiadaniem. W artykule przedstawiono również dane dotyczące liczby przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych w Polsce oraz w jej poszczególnych regionach w latach 2008-2013.(abstrakt autora)

The aim of the article is the description of research and development centers as an instrument of an innovation policy in Poland. The article explains what a research and development center is. The paper indicates requirements to obtain the status of a research and development center and it describes preferences and responsibilities for the research and development center. Also the article presents data on the number of entrepreneurs who have research and development centers status in Poland and its regions in the years 2008-2013.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
 2. Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 3. Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011.
 4. Markiewicz J., Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP ma przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 5. Niedzielski P., Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, PTE, Szczecin 2013.
 6. Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 7. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu innowacyjności, DzU z 2009 r., nr 143, poz. 1171 z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU z 1991 r., nr 9, poz. 31 z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU z 1984 r., nr 52, poz. 268 z późn. zm.
 11. Ustawa z dni a 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, DzU z 2010 r., nr 96, poz. 618 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, DzU z 2010 r., nr 96, poz. 615 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU z 2008 r., nr 116, poz. 730 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU z 2002 r., nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
 15. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2196/11
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu