BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wodnicka Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacje usług w redefinicji działalności usługowej
Innovation Services Market in Redefinition Service Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 111-121, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Rynek usług, Innowacje
Services market, Innovations
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł poświęcono innowacjom w usługach oraz innowacyjnym rozwiązaniom w korporacjach. Zaprezentowano w nim modele świadczenia usług jako przykład rozwiązań innowacyjnych w strukturach organizacyjnych. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy innowacji w usługach, w drugiej zaprezentowano modele świadczenia usług jako przykład rozwiązań innowacyjnych w strukturach organizacyjnych(abstrakt autora)

The article is described to innovation in services and innovative solutions in corporations. Models of service delivery are presented as an example of innovative solutions in organizational structures.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dominiak J., Innowacyjność w sferze usług, "Przegląd Geograficzny" 2011, t. 83, z. 4.
 2. Gallouj C., Gallouj F., Neo-Schumpeterian Perspectives for Innovation in Services, w: Services and the Knowledge Based Economy, red. M. Boden, I. Miles Continuum, London-New York 2000.
 3. Jagielski M., Innowacje w sferze usług, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 130, Prace Habilitacyjne, Poznań 1993.
 4. Komunikat KE ustanawiający wytyczne dla I rundy EQUAL 2003-10-13, www.funduszestrukturalne. gov.pl (dostęp 14.10.2010).
 5. Miles I., Services Innovation: Coming of Age in the Knowledge-based Economy, "International Journal of Innovation Management" 2000, Vol. 4.
 6. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje w usługach - czy można mówić o specyfice działań, w: Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. A Panasiuk, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
 7. Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J., Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług - nowe ścieżki rozwoju, w: Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 8. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data - Oslo Manual, third edition (OECD/EC/Eurostat, 2005).
 9. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 10. Szukalski S.M., Światowy rynek usług i perspektywy jego rozwoju w XXI wieku, w: Usługi w gospodarce światowej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
 11. Thurow L.C., Creating Health. The New Rules for Individuals, Companies and Countries in a Knowledge-based Economy, Nicolas Brealey, London 2000.
 12. Wodnicka M., Transgraniczny transfer usług biznesowych w globalnej gospodarce, maszynopis pracy doktorskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu