BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora usług według poziomu zaangażowanej wiedzy
Enterprises Innovative Activity in Service Sector the Level of Knowledge Intensity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 123-137, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Innowacyjność
Service enterprise, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora usług w podziale na klasy uzależnione od poziomu zaangażowania wiedzy. Analiza oparta jest na wynikach badania zrealizowanego na przedsiębiorstwach sektora usług w województwie łódzkim. Badane podmioty gospodarcze zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza to przedsiębiorstwa realizujące usługi oparte na wiedzy - KIS (knowledge - intensive services), druga grupa to firmy świadczące usługi mniej wiedzochłonne - LKIS (less knowledge - intensive services). Przeprowadzona analiza i ocena działalności innowacyjnej wskazuje na istotne znaczenie innowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, a w szczególności dla firm reprezentujących usługi oparte na wiedzy. Ponadto przedsiębiorstwa te znacznie częściej wdrażają innowacje produktowe i procesowe oraz, dodatkowo, podejmują próby prowadzenia własnej działalności B+R, co sprzyja innowacjom we wspomnianych obszarac(abstrakt autora)

The article presents an analysis of innovative activity in the service sector enterprises by the level of knowledge intensity. The analysis is based on the results of research conducted on the service sector enterprises in the Lodz region. Tested entities were divided into two groups. The first is the companies performing knowledge - intensive services (KIS), the second group includes companies providing less knowledge-intensive services (LKIS). The analysis and evaluation of innovative activity confirms the importance of innovation for the development of these enterprises, in particular for the companies representing the knowledge-intensive services. In addition, these companies are much more willing to implement product and process innovations, and more often, conduct their own R&D activity which promotes innovation in these areas.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dominiak J., Innowacyjność w sferze usług, "Przegląd Geograficzny" 2013, t. 83.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, GUS, Warszawa 2013.
 3. Hatzichronoglou Th., The Revision of the High-technology Sector and Product Classification, STI Working Papers No. 2, OECD, Paris 1997.
 4. Innowacyjność 2010 r., PARP Warszawa 2010.
 5. Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2007.
 6. Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii: słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.
 7. Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
 8. Nauka i technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 9. Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J., Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług - nowe ścieżki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 10. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2003, GUS, Warszawa 2003
 11. Starzyńska D., Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, Annales Sectio H, Oeconomia, t. 48, Lublin 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu