BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Renata (Uniwersytet Łódzki), Ropęga Jarosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
The Prospect of Supporting Innovative Projects of Smes from the Eu Funds - the Example of the Smart Development Operational Programme
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 151-160, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Instrumenty dłużne
Small business, Innovative character, Debt instrument
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się niską innowacyjnością, głównie ze względu na ograniczone środki finansowe. Wsparcie innowacyjności tego sektora ze środków unijnych może przyczynić się do zwiększenia nakładów na wdrożenie prac B+R. Taką szansę daje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego głównym celem jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacyjności przedsiębiorstw. W ramach tego programu została przygotowana propozycja instrumentów finansowych, w tym o charakterze dłużnym dla finansowania działalności innowacyjnej MSP. Celem artykułu jest ocena roli pożyczki we wsparciu działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Realizacja tego celu wymagała oceny dotychczasowych doświadczeń w zakresie wykorzystania pożyczki dla wsparcia działalności innowacyjnej MSP oraz oceny proponowanych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym dla wsparcia działalności innowacyjnej MSP.(abstrakt autora)

Small and medium-sized enterprises are characterised by a low level of innovation, mainly due to their limited financial resources. Supporting innovation in this sector by the means of the EU funds can contribute to an increase in expenditures on the implementation of R&D. The Smart Development Operational Programme provides such an opportunity as its main objective is to increase the level of innovativeness and competitiveness of the Polish economy through the development of innovativeness of enterprises. In the framework of this programme, a proposal concerning financial instruments, including debt instruments for financing innovativeness of SMEs, has been prepared. The aim of the paper is to evaluate the role of loans in support of innovative activity of small and medium-sized enterprises within the framework of the Smart Development Operational Programme (OP SD). The realisation of this goal has required an assessment of previous experience in the use of loans to support SMEs' innovative activity and an evaluation of the proposed debt instruments for support of innovative activity of SMEs.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (wersja przyjęta przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r.) Warszawa 2014.
  2. Raport końcowy: Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, WYG PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014.
  3. Raport z badania: Ocena efektywności wykorzystania RPO i JEREMIE w działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz rozwoju przedsiębiorczości, PAG Uniconsult, Warszawa 2012.
  4. Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce. Raport 2012, PZFP, Warszawa 2013.
  5. Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce. Raport 2013, PZFP, Warszawa 2014.
  6. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
  7. www.jeremie.com.pl (dostęp 15.09.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu