BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szukalski Stanisław M. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Usługa doradztwa biznesowego - refleksje z perspektywy konsultanta
Business Consultancy Services. Consultants Reflections
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 165-178, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Doradztwo, Usługi, Konsulting, Innowacyjność, Projekty innowacyjne
Consultancy, Services, Consulting, Innovative character, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule omówiono istotę i cechy usług doradczych, zwrócono także uwagę na psychologiczne determinanty decyzji menedżerów związanych z korzystaniem z usług doradczych oraz warunki kształtujące prawidłową relację biznesową pomiędzy stronami. Artykuł składa się z czterech części merytorycznych. Pierwsza poświęcona jest istocie i cechom usług doradczych. Kolejny fragment dotyczy identyfikacji psychologicznych barier menedżerów przed korzystaniem z usług konsultanta biznesowego. W trzeciej części omówiono warunki kształtujące prawidłową relację biznesową pomiędzy stronami usług doradczych. W ostatnim punkcie zwrócono uwagę na bariery w usługach dotyczących projektów innowacyjnych.(abstrakt autora)

The author describes not only the idea and the features of business consultancy but also the psychological determinants of managers decisions related to using the services of business consultancy and the conditions that create the proper relationship between both sides. The last part regards problems related to innovative projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Flejterski S., Panasiuk S., Perenc A., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Koszałka J., Sluismans R., Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP, PARP, Gdańsk, Blizen 2011.
 3. Kubr M., Konsulting zarządczy. Przewodnik po profesji, materiał powielony opublikowany przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych (2000).
 4. Maister D., Managing the Professional Service Firm, The Free Press, New York 1993.
 5. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, PWN, Warszawa 1968.
 6. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Marzewska, PARP, Warszawa 2012
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU z 2007 r., nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r., nr 59, poz. 489.
 8. Steele F., Consulting for Organizational Change, Massachusetts Press, Amherst 1975.
 9. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce- siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa 2010.
 10. Szukalski S.M., Nienakładowe czynniki wzrostu innowacji w polskiej gospodarce, w: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, red. T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012
 11. Zysnarski J., Rynek usług doradczych 2013 - strategia i zarządzanie, Doradca Consultants, Gdynia 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu