BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawasz Edward (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach
The Role of Business Consulting in the Management of Micro-Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 179-192, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Sektor przedsiębiorstw, Zarządzanie
Micro-enterprise, Manufacturing sector, Management
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Prezentowany artykuł poświęcono omówieniu roli doradztwa gospodarczego w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwami. Opisano determinanty i znaczenie doradztwa gospodarczego jako czynnika wpływającego na niwelowanie luki w zakresie wiedzy zarządczej w mikroprzedsiębiorstwach. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych 145 mikroprzedsiębiorstw korzystających z usług doradztwa gospodarczego w zakresie tworzenia wiedzy oraz formułowania strategii zarządzania w polskich mikroprzedsiębiorstwach(abstrakt autora)

The paper presents the role of business consulting in the management of micro-enterprises. It discusses the importance of determinants and the impact of business consulting as a factor in reducing the gap in knowledge on management of micro-enterprises. The second part of the paper presents the results of empirical studies of 145 micro-enterprisesbenefiting from business consulting servicesin the field of knowledge creation and formulation of management strategies in Polish micro-enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennett R.J., Smith C., The Selection and Control of Management Consultants by Small Business Clients, "International Small Business Journal" 2004, Vol. 22, No 5.
 2. Berry A.J., Sweeting R., The Effect of Business Advisers on the Performance of SMEs, "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2006, Vol. 13, No 1.
 3. Dyer L.M, Ross Ch.A., Advising the Small Business Client, "International Small Business Journal" 2007, Vol. 25, No. 2.
 4. Gill A., Biger N., Barriers to Small Business to Canada, "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2012, Vol. 19, No 4.
 5. Grande J., Madsen E.L., Borch O.J., The Relationship between Resources, Entrepreneurial Orientation and Performance in Farm-based Ventures, "Entrepreneurship & Regional Development" 2011, Vol. 23, No 3-4.
 6. Łobacz K., Głodek P., Wpływ doradców biznesowych na decyzje w zakresie realizacji projektów innowacyjnych w MŚP - perspektywa europejska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 714, Ekonomiczne Problemy Usług nr 90, Szczecin 2012.
 7. Management Consulting. A Guide to the Profession, ed. M. Kubr, International Labour Office, Geneva 2002.
 8. Lundström A., Almerud M., Stevenson L., Entrepreneurship and Innovation Policies. Analysies Measuring in European Countries, Swedish Foundation For Small Business Research, Orebro 2008.
 9. Metody rozwiązywania problemów w warunkach małego przedsiębiorstwa, red. J.A. Antoszkiewicz, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1999.
 10. Mole K., Business Advisers' Impact on SMEs, "International Small Business Journal" 2002, Issue 2, Vol. 20.
 11. Mole K.F., Baldock R., North D., Who Takes Advice? Firm Size Threshold, Competence, Concerns and Informality in a Contingency Approach, "ERC Research Paper", No. 9, September 2013.
 12. Nogalski B., Falencikowski T., Zagadnienia epistemologiczne zarządzania w mikroprzedsiębiorstwach, w: Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2005.
 13. Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
 14. Robson P.J.A., Bennett R.J., The Use and Impact of Business Advice by SMEs in Britain: an Empirical Assessment Using Logit and Ordered Logit Model, "Applied Economics" 2000, Vol. 32, No. 13.
 15. Soriano D.R., The Impact of Consulting Service on Spanish Firms, "Journal of Small Business Management" 2003, Vol. 41, No. 4.
 16. Stawasz E., Ropęga J., Barriers and Risk Factors in the Development of Micro and Small Businesses in Poland, w: International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries, eds. A.S. Gubik, K. Wach, University of Miscolc, Miscolc 2014.
 17. Stecki L., Consulting, t. I, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 1997.
 18. Suszyński C., Kształtowanie strategii małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań nad wykorzystaniem zewnętrznych doradców przez krajowe MSP, w: Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2005.
 19. Tuszyński J., Doradztwo gospodarcze dla małych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa śląskiego, maszynopis powielony, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 20. Wach K., Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe nr 769, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu