BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Terytorium - miejsce budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych
Territory - a Place where Enterprises Competitiveness Emerges
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 223-236, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Terytorium państwowe, Rozwój przedsiębiorstwa, Polityka regionalna, Rozwój, Region
National territory, Enterprise development, Regional policy, Development, Region
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Współcześnie region postrzegany jest nie tylko jako przestrzeń fizyczna, miejsce lokalizacji i kumulacji zasobów dla rozwoju podmiotów gospodarczych. Region (terytorium) stanowi specyficzną formę organizacji gospodarki, redukującą niepewność i ryzyko działania podmiotów. Jest interpretowane jako miejsce tworzenia zasobów, specyficznych form koordynacji zachowań podmiotów oraz budowania zdolności innowacyjnych gospodarki. Artykuł definiuje relacje i współzależności występujące pomiędzy terytorium a przedsiębiorstwem. Wskazuje na terytorialne uwarunkowania budowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Identyfikuje kluczowe postulaty dla polityki regionalnej na rzecz budowania sprzyjającego dla MSP środowiska przedsiębiorczości i innowacyjności(abstrakt autora)

Contemporarily, the region (territory) is a specific form of economic organization, reducing uncertainty and risk of entities. It is interpreted as a place of creation of specific forms of coordination of entities' behaviors, as well as of building innovative capacity of the economy. Article defines the relationships and interrelations existing between the territory and the enterprise. It identifies territorial conditions of building businesses' competitiveness.It also points the key postulates for regional policy in the field of building supportive entrepreneurship and innovation "milieu" for SMEs.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bunnell T., Coe N., Spaces and Scales of Innovation, "Progress in Human Geography" 2001, No. 25.
 2. Dupuy C., Torre A., Confiance et proximite, w: Economie de proximites, ed. B. Pecqueur, J.B. Zimmermann, Hermes Science Publications, Paris 2004.
 3. Grzeszczak J., Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr 173, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 1999.
 4. Jean B., Le developpement territorial. Une discipline scientifique emergente, w: Sciences du territoire. Perspectives quebecoises, ed. G. Massicotte, Presses de l'Universite du Qué bec, Qué bec 2008.
 5. Jewtuchowicz A., Terytorium i lokalne systemy produkcyjne a globalizacja gospodarki, w: Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001.
 6. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 7. Lardon S., Maurel P., Pincent V., Representations spatiales et developpement territorial, Editions Hermes, Paris 2001
 8. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 9. Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 10. Nowakowska A., Terytorium - źródło procesów innowacji, w: Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, red. Nowakowska A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013
 11. Pietrzyk I., Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionalny, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 12. Pietrzyk I., Paradygmat rozwoju terytorialnego, w: Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, red. W. Kosiedowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001.
 13. Porter M.E., Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, "Economic Development Quarterly" 2000, No. 14 (1).
 14. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 15. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna narodów, PWE, Warszawa 1990.
 16. Rallet A., L'economie de proximité, Communication INRA, Paris 1999.
 17. Robertson R., Globalisation: Social Theory and Globar Culture, Sage, London 1992.
 18. Sokołowicz M.E., Korporacje transnarodowe w tworzeniu regionalnych systemów innowacji, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.
 19. Sokołowicz M.E., Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu