BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gralka Dominik (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Spółka miejska w usługach komunalnych
Municipal Company in the Urban Facility
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 265-275, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Usługi komunalne
Communal services
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zarysowania pozycji spółki miejskiej w systemie świadczenia usług publicznych w mieście jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Władze miasta dokonują wyboru efektywnej formy realizacji zadań własnych. Spółka komunalna jest organizacją gospodarczą ściśle powiązaną z organami miasta. W działalności spółki zachodzi widoczna sprzeczność pomiędzy celami społecznymi reprezentowanymi przez burmistrza lub prezydenta a celami spółki jako podmiotu gospodarczego. Rola rady nadzorczej obok sprawowania funkcji nadzoru właścicielskiego ma również charakter regulacyjny polegający na zapewnieniu zbieżności tych celów, kosztem obniżenia efektywności działania.(abstrakt autora)

An attempt to scrape the position of the municipal company in the system of providing the public service in the city is contents of the article, as the fundamental unit of the local self-government. City authorities are making choice of the effective form of the own execution of tasks. The council company constitutes is an economic organization closely connected with organs of the city. In the operations of this company a visible contradiction is occurring between represented social objectives through mayor or of president, and with goals of the company as the business entity. The role of the supervisory board has a regulating capacity and relies on the similarity of these purposes, with cost of lowering the effectiveness of action.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Bös, Public Enterprise Economics, Amsterdam, North-Holland 1986,
  2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw komunalnych i ich wpływ na efektywność, red. Z. Grzymała, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010.
  3. Jeżak J, Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego - doświadczenia zachodnie i krajowe, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2002, nr 3.
  4. Oleś W., Relacje pomiędzy gminą a spółkami prawa handlowego użyteczności publicznej i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, Fundusz Współpracy, Warszawa 1977.
  5. Sadowy M., Ekonomika przedsiębiorstw komunalnych, w: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, Monografie i Opracowania nr 483, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
  6. Sadowy M., Gospodarka komunalna, w: Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, red. G. Maśloch, J. Sierak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013
  7. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn.zm.
  8. Ustawa z dnia 8 maja 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
  9. Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu