BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacka-Bandosz Katarzyna (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Trends in Trade in Services of the European Union in a Wide Approach in the Years 2004-2013
Tendencje w handlu usługami Unii Europejskiej w szerokim ujęciu w latach 2004-2013
Źródło
Trends in the World Economy, 2014, vol. 6, s. 157-168, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
New Phenomena in International Markets and their Implications
Słowa kluczowe
Handel usługami, Handel międzynarodowy, Teoria usług
Services trade, International trade, Theory of services
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Problemom międzynarodowego handlu usługami poświęca się w literaturze z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych coraz więcej uwagi. Analizy dotyczą jednak wąskiego ujęcia usług, gdyż odnoszą się tylko do usług nieczynnikowych. Sytuacja ta nie w pełni ukazuje tendencje w handlu usługami ogółem, które są bardziej złożoną kategorią. W tej części pracy przedstawiono klasyfikację usług w szerokim ujęciu, które obejmuje zarówno usługi nieczynnikowe (usługi tradycyjne, tak zwane czyste), jaki i czynnikowe (usługi towarzyszące przemieszczaniu się czynników produkcji, czyli pracy i kapitału). Następnie zaprezentowano strukturę tych usług ogółem na przykładzie eksportu Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w szerokim ujęciu wartość międzynarodowej wymiany usług jest dwukrotnie większa od wartości usług w wąskiej definicji. Ukazano tendencje i przekształcenia w strukturze wyodrębnionych rodzajów usług czynnikowych i nieczynnikowych w latach 2004-2013.(abstrakt oryginalny)

Problems of international trade in services are gaining increasing attention in the literature on international economic relations. However, analyses usually concern a narrow scope of services, namely non-factorial ones, and so do not fully reveal trends in total services, which include much more components. This chapter presents a broad classification of services, which covers both non-factorial (traditional services also known as pure services) and factorial services (accompanying movement of factors of production, namely capital and labour) in international trade. It shows the structure of these total services on the example of the EU's exports. The conducted analysis demonstrates that in the broad approach the value of international trade in services is twice the value of the services in their narrow definition. Furthermore, it shows trends and transformations in the structure of separate types of factorial and non-factorial services in 2004-2013.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balance of Payments by Country, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
  2. Balance of Payments Manual, International Monetary Fund International Monetary Fund, Washington D.C. 1993.
  3. Dudziński J., T he C urrent E conomic P aradigm i n t he L ight o f F inancialisation, "Folia Oeconomica Stetinensia" 2013, Vol. 10, Issue 1.
  4. International Trade in services (since 2004), http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
  5. Kuźnar A., Services in the International Trade, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
  6. Manual on Statistics of International Trade in Services, European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, United Nations Conference on Trade and Development, World Trade Organization, Geneva-Luxemburg-New York-Paris- Washington D.C. 2002.
  7. Nakonieczna-Kisiel H., Services in the International Exchange, in: International Economic Relations, eds. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Publications of the West Pomeranian Business School, Szczecin 2007.
  8. Narękiewicz J., Global Economic Crisis and the Situation in the Polish Foreign Trade in 2009, Studies and Works of the Department of Economic Sciences and Management No. 23, Szczecin 2011.
  9. Sławiński A., The Causes of the Global Banking Crisis, in: Social Sciences of the Crisis in Financial Markets, Economic-Social College, Warsaw School of Economics, Warsaw 2009.
  10. Workers' Remittances and Compensation of Employees, http://epp.eurostat.ec. europa.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu