BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staśkiewicz Joanna (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
The Financing of Research and Development in the Business Sector in Poland in the Years 2000-2012
Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce przez przedsiębiorstwa w latach 2000-2012
Źródło
Trends in the World Economy, 2014, vol. 6, s. 169-184, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
New Phenomena in International Markets and their Implications
Słowa kluczowe
Polityka badawczo-rozwojowa, Innowacyjność gospodarki, Badania i rozwój (B+R)
R&D policy, Innovation economy, Research & Development (R+D)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono i oceniono tendencje w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce w okresie 2000-2012. W pierwszej części opracowania przedstawiono wielkość i dynamikę nakładów na B + R przedsiębiorstw, w drugiej dokonano analizy ich struktury ze względu na wielkość firm, dziedziny nauki oraz kategorie nakładów, natomiast w trzeciej dokonano oceny roli kapitału zagranicznego w finansowaniu działalności B + R przedsiębiorstw w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present and evaluate trends in business expenditure on research and development (BER D) in Poland in the years 2000-2012. The first part of the paper presents the size and dynamics of expenditure on R&D in companies. The second part analyzes the structure of this spending by the size of company, area of science and category of expenditure. Finally, the third part assesses the role of foreign capital in the financing of business R&D in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baczko T., Puchała-Krzywina E., Szyl M., Paczkowski T., Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku, INE PAN, Warszawa 2013.
  2. Eurostat Database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
  3. Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl.
  4. Nauka i technika w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
  5. Polish Information and Foreign Investment Agency, www.paiz.gov.pl.
  6. Rocznik statystyczny województw 2013, GUS, Warszawa 2014.
  7. Rychlik K., Innowacyjność i działalność innowacyjna, in: P. Niedzielski, J. Markiewicz, K. Rychlik, T. R zewuski, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  8. The EU Industrial R&D Investment Scoreboard, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard. html.
  9. World - 2000 Companies Ranked by R&D, http://iri.jrc.ec.europa.eu/documents/ 10180/99853/Ranking%2520of%2520the%2520world%2520top%252 02000%2520companies&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RI 7WU9TuP OGE4gTO44DABQ&ved=0CBkQFjAB&usg=AFQjCNE GyeoEU2wSPfSj_ DUTcpfUC1Xc1w.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu