BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Werenowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego
Marketing Tools in Promoting the Tourist Agency
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 139-147, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Słowa kluczowe
Narzędzia marketingu bezpośredniego, Biuro podróży, Promocja
Direct marketing tools, Travel agency, Promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Promocja stała się nieodłącznym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Konkurencja na rynku turystycznym zmusza biura turystyczne do ciągłego doskonalenia strategii promocji, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne narzędzia. Wybór odpowiednich determinowany jest przez specyficzne cechy branży turystycznej, do których należy zaliczyć między innymi: sezonowość, duże koszty stałe, nietrwałość, nierozłączność (świadczenie obejmuje równocześnie usługę, klienta i sprzedawcę). Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi marketingowych stosowanych w promocji firmy turystycznej. Przeprowadzono badania ankietowe wśród klientów biur turystycznych. (abstrakt oryginalny)

The promotion has become an integral part of business management. Competition in the tourism market is forcing travel agencies to continuously improve the promotion strategies using both traditional and modern tools. The selection of suitable promotional tools is determined by the specific features of the tourist industry, which include, among others: seasonality, high fixed costs, impermanence, the inseparability (provision includes both customer and vendor service). The aim of the article is to present the marketing tools used in the promotion of tourism. We conducted a survey among customers travel agency. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu, Wyd. Instytut Marketingu, Kraków 2004.
  2. Czubała A. (red.): Podstawy marketingu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2012.
  3. Michalski E.: Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  4. Naramski M., Herman K., Szromek A.: Instrumenty promocji produktu turystycznego i ich rola w promowaniu aktywności turystycznej, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2014, nr 45.
  5. Panasiuk A. (red.): Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  6. Sztucki T.: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", Warszawa 1995.
  7. Werenowska A., Jaska E.: Nowoczesne narzędzia public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] Public relations - nie tylko Facebook, K. Stasiuk-Krajewska, Z. Chmielewski, D. Tworzydło (red.), Wyd. Newsline.Pl, Rzeszów 2013.
  8. Wiktor J.: Promocja, system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu