BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego
Tourist Attractiveness of Selected Countries of the Mediterranean Basin
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 149-157, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Słowa kluczowe
Atrakcyjność turystyczna, Infrastruktura turystyczna
Touristic attractiveness, Tourism infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Morze Śródziemne, Region Morza Śródziemnego
Mediterranean Basin
Abstrakt
Celem pracy jest ukazanie atrakcyjności turystycznej wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego, którymi są Hiszpania, Francja, Włochy oraz Turcja, jako państw o największej liczbie turystów międzynarodowych w ostatnich latach. Oceny atrakcyjności turystycznej tych krajów dokonano na podstawie analizy takich elementów, jak: przyrodnicze oraz antropogeniczne walory turystyczne, infrastruktura turystyczna oraz dostępność komunikacyjna. Rozpoznano także opinie na temat możliwości wypoczynku i uprawiania turystyki kwalifikowanej w tych destynacjach. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to show the tourist attractiveness of some Mediterranean countries, which are Spain, France, Italy and Turkey, as a country with the highest number of international tourist arrivals in recent years. Evaluation of tourist attractiveness of these countries is based on the evaluation of such elements as: natural and anthropogenic tourist attractions, tourist infrastructure and transport accessibility. Also recognized opinions about the opportunities for rest and qualified tourism in these destinations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balińska A., Sieczko A., Zawadka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2014.
  2. Francuska gastronomia dziedzictwem UNESCO, www.wprost.pl/218068/Francuska-gastronomiadziedzictwem-UNESCO (dostęp 11.07.2016).
  3. Grabiszewski M.: Kategoryzacja obiektów hotelarskich w Polsce, Zeszyty Naukowe WSG TiR 2007, nr 4 (6).
  4. Karczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować zwiedzanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
  5. Kruczek Z. (red.): Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków 2006.
  6. Meyer B.: Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  7. Tourism Highlights. 2015 Edition. UNWTO, DOI 10.18111/9789284416899.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu