BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratalewska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Współpraca przedsiębiorstw w korytarzu łódzko-warszawskim - analiza wyników badań
The Cooperation of Enterprises in the Lodz-Warsaw Corridor - an Analysis of Case
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 353-366, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Współpraca, Współdziałanie przedsiębiorstw
Small business, Cooperation, Cooperation of enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Obecna sytuacja biznesowa wymusza na przedsiębiorstwach umiejętność nie tylko konkurowania, ale również szeroko rozumianej współpracy. Ma ona niepodważalny wpływ na działanie każdego z zaangażowanych w nią podmiotów. Współpraca przedsiębiorstw otwiera nowe perspektywy rozwoju. Widoczna jest przy budowaniu nowych strategii, poprawie jakości, wzroście konkurencyjności czy wprowadzaniu innowacji i tym podobnych. działań, które byłyby trudne do osiągnięcia w zupełnie samodzielnym sposobie funkcjonowania. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących współpracy przedsiębiorstw w obszarze "korytarza łódzko-warszawskiego" przeprowadzonych w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(abstrakt autora)

The current business situation requires enterprises to possess the ability not only to compete but also to carry out widely understood cooperation. It has an undeniable impact on the operation of each of the entities involved. Cooperation between companies opens up new prospects for development. It is evident in the creation of new strategies, quality improvement, an increase in competitiveness and the introduction of innovation, etc., that is, in actions that would be difficult to perform independently. The aim of the paper is to present the results of research on the cooperation between enterprises in the "Lodz- Warsaw corridor" carried out in the framework of the project entitled "Systemic Support for Management Processes in Local Government Units" co-financed by the European Social Fund under the Human Capital Operational Programme.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jażdżewski A.K., Koncentracja gospodarcza jako forma współdziałania gospodarczego - uwagi teoretyczno-prawne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2000, rok LXII, z. 2.
  2. Kaczmarek B., Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
  3. Lichtarski L., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
  4. Połomska-Jasieniowska A., Wewnętrzne uwarunkowania współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw, w: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  5. Stawasz E., Lisowska R., Ratalewska M., Fabińska M., Obszary i efekty współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi w korytarzu łódzko-warszawskim. Raport z wywiadów w ujęciu holistycznym, sektorowym i terytorialnym, Łódź 2014, materiał nieopublikowany.
  6. Strzyżewska M., Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Problemy Zarządzania - Przedsiębiorczość" 2008, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu