BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Kapitał zdrowia jako czynnik wzrostu społeczno-gospodarczego - sytuacja Polski w kontekście epidemii chorób przewlekłych
Health Capital of as a Factor of Socio-economic Growth - a Polish Perspective in the Context of an Epidemic of Chronic Diseases
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2016, nr 5, s. 43-54, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Choroby przewlekłe, Wzrost gospodarczy, Produktywność, Choroby, Kapitał ludzki, Zdrowie
Chronic diseases, Economic growth, Productivity, Illness, Human capital, Health
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie choroby jako czynnika ograniczającego potencjał kapitału ludzkiego w gospodarce. W badaniach wykorzystano wskaźnik przedwczesnej umieralności oraz niepełnosprawności wywołanej chorobami przewlekłymi w grupie osób w wieku 15-69 lat. Dokonano oceny natężenia badanego zjawiska w Polsce na tle wartości obserwowanych wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz podjęto próbę określania jego specyfiki w odniesieniu tzw. "starej" i "nowej" Unii. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z baz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a uzyskane informacje odnoszą w zasadniczej mierze do lat 2000-2012. Część empiryczną pracy poprzedzono przeglądem głównych koncepcji teoretycznych opisujących źródła oddziaływania zasobu zdrowia na gospodarkę.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to show the disease as a factor limiting the potential of human capital in the economy. The study used indicator of lost years of healthy life due to premature mortality and disability caused by chronic diseases in the age group 15-69 years. The results of the research have provided an assessment of the intensity of the examined phenomenon in Poland against EU member states. Attempted to determine the specifics of this phenomenon in respect of the "old" and "new" EU. The study used data from the databases of the World Health Organization (WHO). The data refer to the period 2000-2012. The empirical part has been preceded by a review of theoretical concepts to describe the mechanisms of interactions between the level of economic growth of the national economies and the health of society.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abegunde D, Stanciole A., An estimation of the economic impact of chronic noncommunicable diseases in selected countries, Working paper, WHO Department of Chronic Diseases and Health Promotion (CHP), 2006, http://www.who.int/chp/working_paper_growth%20model29may.pdf [dostęp: 12.10.2016].
 2. Aghion P., Howitt P., Murtin F., The Relationship Between Health and Growth: When Lucas Meets Nelson-Phelps, "National Bureau of Economic Research", Working Paper Series, 2010, No. 15813.
 3. Ashraf Q.H., Lester A., Weil D.N., When Does Improving Health Raise GDP?, "National Bureau of Economic", Research Working Paper Series, 2008, No. 14449.
 4. Bloom D.E., Canning D., Fink G., Disease and development revisited, "National Bureau of Economic Research", 2009, No. 15137.
 5. Bloom D.E., Canning D., Sevilla J., The effect of health on economic growth: a production function approach, "World development", 2004, No. 32(1).
 6. Boulhol H., Sowa A., Golinowska, S., Sicari P., Improving the Health-Care System in Poland, OECD Economics Department Working Papers, OECD Publishing Paris, 2012, No. 957.
 7. Fuchs V. R., Economics, values, and health care reform, "American Economic Review", 1996, No. 86.1.
 8. Grossman M., On the concept of health capital and the demand for health, "The Journal of Political Economy", 1972, No. 2.
 9. Grossman M. (2000), The Human Capital Model, [w:] Culyer A.J., Newhouse J.P. (ed.), Handbook of Health Economics, Elsevier, New York, 2000, Vol. 1A.
 10. Guide to Indentifying the Economic Consequences of Disease and Injury. Geneva: World Health Organization 2009.
 11. http://www.who.int/choice/publications/d_economic_impact_guide.pdf [dostęp: 15.10.2016].
 12. Hasselhorn H.M., Wenke A., Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2015.
 13. Jakubowska A., Horváthová Z., Economic Growth and Health: A Comparative Study of the EU Countries, "Economics & Sociology", 2016, No. 9(3).
 14. Macroeconomics and health: investing in health for economic development, World Health Organization, WHO, Commission on Macroeconomics and Health, Geneva, 2001.
 15. Mushkin S. J., Health as an Investment, "Journal of Political Economy", Part 2: Investment in Human Being, 1962, Vol. 70, No. 5.
 16. Nussbaum M. C., Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge University Press, Cambrige 2000.
 17. Odrakiewicz D. (2012), The Connection Between Health and Economic Growth: Policy Implications Re-examined, "Global Management Journal", 2012, No 1/2.
 18. Preventing Chronic Diseases. A Vital Investment: WHO Global Report, World Health Organization, Geneva 2005, http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en/ [dostęp: 15.10.2016].
 19. Rudawska I., Obciążenie gospodarki chorobami przewlekłymi - problem nie tylko ochrony zdrowia, "Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo", 2012, nr 32.
 20. Sen A., Capability and Wellbeing, [w:] Nussbaum M.C., Sean, A. (red.), The Quality of Life, Clarendon Press, Oxford 1993.
 21. Starzenie się i Polityka Zatrudnienia: Polska 2015, Ministry of Labour and Social Policy, Poland, Warszawa, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264250208-pl WHO 2016, dostępny na: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/ [dostęp: 10.10.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu