BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryczka Marcin (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
The Process of Reindustrialisation and Changes in Competitiveness of Selected Countries
Proces reindustrializacji a zmiany konkurencyjności wybranych krajów
Źródło
Trends in the World Economy, 2015, vol. 7, s. 39-52, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World
Słowa kluczowe
Reindustrializacja, Przemysł, Konkurencyjność, Inwestycje bezpośrednie
Reindustrialisation, Industry, Competitiveness, Direct investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem jest przeanalizowanie zmieniającej się roli sektora wytwórczego w gospodarkach wybranych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Aby odnieść się do postulatu o konieczności reindustrializacji gospodarek krajów wysoko rozwiniętych, przeprowadzono również analizę wybranych mierników poziomu konkurencyjności krajów. W pierwszej części przedstawiono analizę zmian struktury PKB pod kątem roli przemysłu wytwórczego, w drugiej - porównanie strumieni napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, natomiast w trzeciej przeanalizowano wartości wskaźników międzynarodowej specjalizacji (TC) i ujawnionych korzyści komparatywnych (RCA) w wybranych krajach dla towarów wysoko zaawansowanych technicznie oraz wyspecjalizowanych usług biznesowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w ostatnich dwóch dekadach nastąpiła znaczna dezindustrializacja krajów wysoko rozwiniętych w porównaniu z szybko rozwijającymi się krajami azjatyckimi i BRICS. Pogarszająca się ich konkurencyjność uzasadnia podjęcie działań zmierzających do reindustrializacji, zwłaszcza w świetle coraz częściej występujących ponadregionalnych kryzysów gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to analyze the changing role of manufacturing sector in selected economies, including predominant significance of foreign direct investments. Some competitiveness level measures have been also investigated due to growing demands for reindustrialization of highly developed economies. The paper consists of three main parts. The analysis of GDP composition changes with respect to the importance of manufacturing sector has been presented in the first part, and the second one is devoted to the foreign direct investment inflows comparison for selected economies. On the other hand, the third part includes the analysis of international specialization (TC) and revealed comparative advantage (RCA) indices calculated for high-tech products and specialized (i.e. knowledge based and skill-intensive) business services. The conducted research has revealed that deindustrialization of highly developed countries took place on a considerable scale in two last decades, especially in comparison with fast developing Asian countries and BRICS countries. Decreasing competitiveness of Golden Triad countries requires thus quick and diverse actions leading to reindustrialization, especially in the light of supra-regional economic crises, which occur more and more often.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Norton R.D., Reindustrialization and Economic Development Strategy, "Economic Development Quarterly" 1989, Vol. 3, No. 3.
  2. Reindustrialization or New Industrialization: Minutes of a Symposium, Manufacturing Studies Board Assembly of Engineering, National Research Council, Washington 1981.
  3. Rothwell R., Zegveld W., Reindustrialization and Technology, Longman, London 1985.
  4. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015, Association of Business Service Leaders in Poland (ABSL) report, Warszawa 2015.
  5. The Global Innovation Index 2014. The Human Factor in Innovation, Cornell University, INSEAD, and WIPO; Fontainebleau, Ithaca, and Geneva 2014.
  6. World Development Indicators 2015, World Bank, Washington 2015.
  7. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu