BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypek Alicja (Akademia Rolnicza w Lublinie), Makarska Ewa (Akademia Rolnicza w Lublinie), Kociuba Wanda (Akademia Rolnicza w Lublinie), Studziński Marek (Akademia Rolnicza w Lublinie)
Tytuł
Aktywność przeciwutleniająca i zawartość lipidów rezorcynolowych w ziarnie mieszańcowych rodów pszenżyta ozimego
Antioxidant Activity and Content of Resorcinol of Lipids in Hybrids Strain of Winter Triticale
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2007, R. 14, nr 2 (51), s. 51-59, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Produkty rolne, Aktywność przeciwutleniająca, Jakość produktów rolnych, Badanie jakości, Wyniki badań
Crop production, Agricultural products, Antioxidant activity, Quality of agricultural products, Quality research, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Materiał badawczy stanowiły ziarniaki 5 nowych rodów mieszańcowych pszenżyta ozimego oraz ich formy rodzicielskie. Techniką TLC i spektrometrią UV-VIS potwierdzono obecność alkilorezorcynoli w otrzymanych z ziarna ekstraktach i oznaczono ich zawartość. Poziom alkilorezorcynoli w 3 rodach mieszańcowych był istotnie niższy, w porównaniu z obu formami rodzicielskimi, a w 2 pozostałych przewyższał te formy. W ekstraktach lipidów rezorcynolowych określono aktywność przeciwutleniającą metodą neutralizacji wolnych rodników wobec DPPH• (2,2-difenylo-1pikrylohydrazyl). Ekstrakty alkilorezorcynoli mieszańców charakteryzowały się wyższą aktywnością przeciwutleniającą w porównaniu z ekstraktami otrzymanymi z ich form matecznych, ale niższą niż form ojcowskich. (abstrakt oryginalny)

The grains of 5 new strains hybrid of winter triticale and their parental forms were the material for the study. The samples was analyzed by thin-layer chromatography and spectrometry UV -VIS. The level of alkylresorcinols in the 3 strains hybrids the greater part was significantly less in compare with the both parental forms, and in the 2 others was higher than that forms. The antioxidant properties of alkylresorcinols were examined using free radical scavenging method against stable 2,2 - diphenyl - 1- picrylhydrazyl radical (DPPH*). The hybrids displayed higher antioxidant activity as compared to the triticale maternal components, but lower than paternal forms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brand-Williams W., Cuvelier M. E., Berset C.: Use of free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebensm Wiss Technol., 1995, 28, 25-30.
 2. Baublis A.J., Clydesdale F.M., Decker E.A.: Antioxidants in wheat-based breakfast cereals. Cereal Food World, 2000, 45 (21), 71-74.
 3. Emmons C.L., Peterson D.M., Paul G.L.: Antioxidant capacity of oat (Avena sativa L.) Extracts. 2. In vitro antioxidant activity and contents of phenolic and tocol antioxidants. J. Agric. Food Chem., 1999, 47, 4894-4898.
 4. Emmons C.L., Peterson D.: Antioxidant activity and phenolic content of oat as affected by cultivar and location. Crop Sci.,2001, 41, 1676-1681.
 5. Kamal-Eldin A., Pour A., Eliasson Ch., Aman P.: Alkylresorcinols as antioxidants: hydrogen donation and peroxyl radical-scavenging effects. J. Sci. Food Agric., 2000, 81, 353-356.
 6. Kozubek A.:Thin-layer chromatographic mapping of 5-n-alk(en)yloresorcinol homologues from cereal grains. J. Chromatogr., 1984, 295, 304-307.
 7. Kozubek A.: Interaction of alkylresorcinols with proteins. Acta Bioch. Pol., 1995, 42 (2), 241-246.
 8. Kozubek A., Tyman J. H.: Resorcinolic lipids, the natural nonisoprenoid phenolic amphiphiles and their biological activity. Chem. Rev., 1999, 99, 1-25.
 9. Makarska E., Gruszecka D.: Antitrypsin activity and level of alkylresorcinols in hybrid kernels of x triticosecale wittmack with Agrotriticum and in parental forms. Pol. J. Food Nutr. Sci., 1998, 7/48 (3), 431-435.
 10. Makarska E., Gruszecka D., Wojciechowska M.: Biologicznie aktywne nieodżywcze składniki ziarniaków pszenżyta oraz mieszańców pszenżyta z kozieńcami. Biul. IHAR, 1999, 211, 177-183.
 11. Mejbaum-Katzenellenbogen W., Tłuścik F., Kozubek A.: Alkylresorcinols of rye (Secale cereale L.) caryopses. Acta Soc. Bot. Polon., 1978, 47 (4), 379-389.
 12. Peterson D. M., Hahn M. J., Emmons Ch. L.: Oat avenanthramides exhibit antioxidants activities in vitro. Food Chemistry, 2002, 79, 473-478.
 13. Rakowska M.: Wartość pokarmowa polskich odmian pszenżyta ozimego i jarego. Mat. Symp. Nauk., "Agrotechnika i spożytkowanie pszenżyta", Warszawa 2002.
 14. Struski Z., Kozubek A.: Cereal grain alk(en)ylresorcinols protect lipids against ferrous ions-incluced peroxidation. Z. Naturfosch., 1992, 10, 47-50.
 15. Sanchez-Moreno C., Larrauri J., Saura-Calixto F.: A procedure to measure the antiradical efficiency of polyphenols. J. Sci. Food Agric., 1998, 76, 270-276.
 16. Tłuścik F.: Localization of the alkylresorcinols in rye and wheat caryopses. Acta Soc. Bot. Polon., 1978, 44 (4), 211-218.
 17. Zubik L., Kozubek A.: Przeciwutleniające właściwości lipidów rezorcynolowych - badania eksperymentalne i modelowe. Mat., XXXII Zjazdu P. T. Bioch., Kraków 1996, s. 214.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu