BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilewicz Ewa (University of Szczecin, Poland), Nakonieczna-Kisiel Halina (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
On the Question of a New Interpretation of Balance of Payments Statistics
W kwestii nowej interpretacji statystyki bilansu płatniczego
Źródło
Trends in the World Economy, 2015, vol. 7, s. 7-20, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Bilans płatniczy, Międzynarodowe przepływy finansowe
Foreign trade, Balance of payments, International financial flows
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zidentyfikowanie najważniejszych zmian w statystyce bilansu płatniczego spowodowanych wprowadzeniem w 2009 roku nowego podręcznika bilansu płatniczego BPM6, który zastąpił obowiązujący od 1993 roku BPM5. Jako problem badawczy przyjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są różnice w poszczególnych częściach i kategoriach (pozycjach) bilansu płatniczego zestawionych według nowego i starego podręcznika? Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono przyczyny wprowadzonych zmian w statystyce bilansu płatniczego, w drugiej ich zakres w nowym podręczniku, a w trzeciej wpływ nowych standardów na poszczególne części i kategorie bilansu płatniczego Polski w 2013 roku. Wyniki badań pokazują, że po zmianie metodologii największe różnice w bilansie płatniczym Polski odnotowano na rachunku finansowym oraz w saldzie błędów i opuszczeń.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to identify the most important changes in balance of payments statistics resulting from the introduction of the new Balance of Payments Manual (BPM6) in 2009, which replaced the previous BPM5 issued in 1993. The study attempts to answer the following research question: what are the differences between various components and categories (entries) of the Polish balance of payments calculated according to the old and new manual? The paper consists of three parts. The first part presents reasons for introducing changes to balance of payments statistics by the new manual; the second focuses on the scope of these changes; the third section examines the impact of the new standards on different components and categories of the Polish balance of payments in 2013. The results show that after the change of methodology the largest differences in the Polish balance of payments were observed in the financial account and in net errors and omissions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition BPM6, IMF, 2009, www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf.
  2. Bilans płatniczy - nowe standardy statystyczne (BPM6), NBP, Warszawa 2014, www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2014/bilans_platniczy_%E2%80%93_ nowe_standardy_statystyczne_2014_09_30.pdf.
  3. Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kw. 2012 r., NBP, Warszawa 2013, www.nbp.pl.
  4. Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kw. 2013 r., NBP, Warszawa 2014, www.nbp.pl.
  5. Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kw. 2014 r., NBP, Warszawa 2015, www.nbp.pl.
  6. European Economy, "Occasional Papers"2012, No. 92, February, Brussels, http:// ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_ paper/2012/pdf/ ocp92_en.pdf.
  7. Guideline o f t he ECB o f 9 D ecember 2011 o n t he s tatistical r eporting r equirements of the ECB in the field of external statistics (ECB/2011/23), OJ L 65, www.ecb. europa.eu/ecb/legal/pdf/l_06520120303p00010044.pdf.
  8. Heath R., Dippelsman R., Balance of Payments and International Investment Position Manual (BPM6), IMF, Statistics Department, http://ec.europa.eu/eurostat/ statistics%ADexplained/index.php?title=Balance_of_payments_and_international_ investment_position_manual_.
  9. Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku, NBP, Warszawa 2014, www.nbp.pl/aktualnosci/ wiadomosci_2014/info-bop-iip.pdf.
  10. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu