BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garlińska-Bielawska Joanna (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Women's Entrepreneurship in Poland and the EU: on Selected Actions to Promote Women's Entrepreneurship
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce i Unii Europejskiej - wybrane działania na rzecz jej promocji
Źródło
Trends in the World Economy, 2015, vol. 7, s. 21-37, tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kobieta w biznesie, Pozycja zawodowa kobiet
Entrepreneurship, Women in business, Professional position of women
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W przedsiębiorczości można dostrzec wyrastający z jednostkowych działań proces wykorzystywania szans i tworzenia nowej wartości, który ma duży wpływ na procesy i efekty rozwoju zarówno pojedynczych firm, jak i całych grup, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego. Ma on szczególne znaczenie w krajach rozwijających się i transformujących swoje gospodarki, między innymi w Polsce, gdzie szczególnie dynamicznie rozwija się od 1989 roku. Z uwagi na znacznie niższy poziom przedsiębiorczości kobiet niż mężczyzn w krajach Unii Europejskiej, pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości kobiet w krajach członkowskich to jeden z ważniejszych obszarów zainteresowania ugrupowania. W opracowaniu podjęto próbę analizy przedsiębiorczości kobiet w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem wybranych działań na rzecz jej promocji. Przeprowadzono ją na przykładzie realizacji projektu "Kobiety Kobietom".(abstrakt oryginalny)

In entrepreneurship it is possible to learn the process of taking advantage of opportunities and creating new value from individual actions, this is an important factor affecting processes and results in development of both single businesses and whole groups, and thus, contributing to economic development. It is particularly significant for developing countries as well as those transforming their economies, e.g. Poland, where its boom has lasted since 1989. Due to a considerably lower level of female enterprise in comparison with male entrepreneurship in the European Union member states, the stimulation and development of women's enterprise in these countries is one of the EU's crucial areas of interest. The purpose of the paper is to analyse Women's entrepreneurship in Poland in comparison with other EU members states with special consideration of the actions undertake to promote such entrepreneurship. This was done with the use of the example of "Women for Women" Project.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, AE Katowice, Katowice 2001.
 2. Borkowska A., Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce, "Economics and Management" 2013, No. 3.
 3. Drozdowski G., Przedsiębiorczość w świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, Papers published at the PWSZ Institute of Law and Administration in Sulechów, www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34638/016.pdf.
 4. Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P., Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 5. Gołębiowski G., Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Entrepreneurship Monitor, "Studia BAS" 2014, nr 1 (37), www.bas.sejm.gov.pl.
 6. Green Paper. Entrepreneurship in Europe, Commission of European Communities, Brussels 2003.
 7. Kapusta F., Przedsiębiorczość, teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2006.
 8. Klich J., Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedoceniane interakcje, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 9. Kożuch B., Pojęcie i istota przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość kobiet wyzwanie XXI wieku, ed. B. Kożuch, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
 10. Materials concerning the "Women for Women" project, made available by the Cracow Chamber of Commerce and Industry.
 11. Niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce i Polskie przedsiębiorczynie w Niemczech, porównanie społeczno-kulturowego zjawiska europeizacji, Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polsko- -Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Bielefeld 2014, www.kolonia.trade.gov. pl/pl/aktualnosci/article/a,48277.
 12. Ostaszewski K., Przedsiębiorca i jego rola w życiu społeczno-gospodarczym, www. kul.pl.
 13. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 14. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, www.parp.gov.pl.
 15. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014, www. mg.gov.pl.
 16. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministry of Economy, Warszawa 2011, www.mg. gov.pl.
 17. Rollnik-Sadowska E., Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 18. Safin K., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - próba systematyzacji, in: Uwarunkowania przedsiębiorczości, ed. K. Jaremczuk, PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2005.
 19. Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe, European Commission, Brussels 2014, www.ec.europa.eu.
 20. Uwarunkowania przedsiębiorczości, ed. K. Jaremczuk, PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2005.
 21. Wilmańska A., Przedsiębiorczość kobiet, PARP, Warszawa 2010.
 22. www.een.org.pl.
 23. www.kobietykobietom.eu.
 24. www.parp.gov.pl.
 25. Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem, podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety, eds. E. Lisowska, R. Kasprzak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu