BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klotz Michael (School of Business Studies Stralsund University of Applied Sciences, Germany)
Tytuł
Implementing Corporate Governance with the "Lines of Defense Model"
Wprowadzanie nadzoru korporacyjnego z zastosowaniem Lines of defence Model
Źródło
Trends in the World Economy, 2015, vol. 7, s. 53-68, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World
Słowa kluczowe
Zarządzanie korporacyjne, Modele zarządzania, Ład korporacyjny
Corporate management, Management models, Corporate governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opisano, w jaki sposób model LOD (Lines of defense Model) może wspierać implementację systemu nadzoru korporacyjnego (Corporate Governance) zgodnie z wytycznymi kodeksu ładu korporacyjnego. "Pierwsza linia obrony" tworzona jest przez zarząd operacyjny, który odpowiada za zarządzanie przypisanym mu ryzykiem. "Drugiej linii obrony" przyporządkowane są różne funkcje centralne, na przykład kontrola finansowa, zarządzanie ryzykiem czy zarządzanie zgodnością. Audyt wewnętrzny to "trzecia linia obrony". Ustalono związek między różnymi "liniami obrony" modelu LOD a wymaganymi przez polskie i niemieckie ustawodawstwo oraz regulacje prawne elementami nadzoru korporacyjnego. Pokazano, jak model LOD integruje najważniejsze elementy systemu nadzoru korporacyjnego. Z tej perspektywy dowiedziono zasadność zastosowania modelu LOD, z uwzględnieniem jego aspektu funkcjonalnego, we wdrażaniu systemu nadzoru korporacyjnego.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to discuss the adequacy of the Lines of Defense (LOD) model for implementing a corporate governance system according to business laws and corporate governance codes. In the LOD model the first line of defense is built up by functions that own and manage risks. The second line of defense consists of specialized functions, like financial control, risk or compliance management, etc. The internal audit function serves as the third line of defense. The article relates the different LODs to the various corporate governance elements prescribed by Polish and German laws and regulations. It is demonstrated how the LOD model is able to integrate main corporate governance elements. Resulting from this perspective, the LOD model is recommended as an approach towards a functional implementation of a corporate governance system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Corporate Governance: Polish Lessons from the Global Financial Crisis, in: Corporate Governance: An International Perspective, eds. S.O. Idowu, K.T. Caliyurt, Springer, Heidelberg et al. 2014, pp. 47-68.
 2. Code of Best Practice for WSE Listed Companies, Warsaw Stock Exchange Supervisory Board, Appendix to Resolution No. 19/1307/2012 of the Exchange Supervisory Board dated 21 November 2012, www.ecgi.org/codes/documents/ best_practice_wse_poland_nov2012_en.pdf.
 3. Commercial laws of Poland - An assessment by the EBRD, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), February 2014, www.ebrd.com/downloads/ sector/legal/poland.pdf.
 4. Corporate Governance Codes, Principlies & Recommendations, European Corporate Governance Institute (ECGI), www.ecgi.org/codes/all_codes.php.
 5. Fissenewert P., Monitoring obligations and liability risks of supervisory boards during a corporate crisis, "Insolvency and Restructuring International" 2014, Vol. 8, No. 1.
 6. Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge et al. 2010.
 7. German Corporate Governance Code, as amended on May 5, 2015 with decisions from the plenary meeting of May 5, 2015, Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, www.dcgk.de//files/dcgk/usercontent/en/download/ code/2015-05-05_Corporate_Governance_Code_EN.pdf.
 8. Guidance on the 8th EU Company Law Directive - article 41, FERMA (Federation of European Risk Management Associations) and ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal Auditing), Brussels 2010, www.ferma.eu/app/uploads/ 2011/09/eciia-ferma-guidance-on-the-8th-eu-company-law-directive.pdf.
 9. Lament M., Audit as a Control Mechanism Used by Insurance Companies, "Insurance Review" 2013, No. 4, www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/ WU4_2013/lament.pdf.
 10. OECD Principles of Corporate Governance, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 2004, www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/ 31557724.pdf.
 11. Oplustil K., Radwan A., Comparative View on Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants, Working Paper Instytutu Allerhanda No. 2, Kraków 2010, www.allerhand.pl/images/allerhand/pdf/wp/ WP%20IA%202_2010%20Oplustil%20Radwan.pdf.
 12. Paterson J.C., Lean Auditing - Driving Added Value and Efficiency in Internal Audit, John Wiley & Sons, Chichester 2015.
 13. Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance 1992, www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf.
 14. Sheikh S., Chatterjee S.K., Perspectives on Corporate Governance, in: Corporate Governance & Corporate Control, eds. S. Sheikh, W. Rees, Cavendish Publishing, London 1995.
 15. Shleifer A., Vishny R.W., A Survey of Corporate Governance, "The Journal of Finance" 1997, Vol. 52, No. 2.
 16. Steller M., Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats - Eine empirische Untersuchung bei deutschen und österreichischen Aktiengesellschaften, Gabler, Wiesbaden 2011.
 17. Szczepankowski P., Audit Committee Ptactice in the Polish Listed Stock Companies. Present Situation and Development Perspectives, "Business, Management and Education" 2012, Vol. 10 (1), www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/ bme.2012.05/pdf.
 18. The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control, The Institute of Internal Auditors (IIA) position paper, 2013, https://na.theiia.org/standardsguidance/ Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20 Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control. pdf.
 19. Trikker B., Corporate Governance - Principles, Policies, and Practices, 3rd. ed., University Press, Oxford 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu