BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Magdalena (University of Gdansk, Poland)
Tytuł
Shadow Banking - Definitions, Determinants and Risk for a Financial System
Shadow banking - definicje, determinanty oraz ryzyko dla systemu finansowego
Źródło
Trends in the World Economy, 2015, vol. 7, s. 89-106, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World
Słowa kluczowe
Transfer ryzyka, Parabanki, Usługi finansowe, Pośrednictwo finansowe
Risk transfer, Shadow banking, Financial services, Financial intermediation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozkwit sektora shadow banking i jego duża rola w rozwoju zagrożeń dla stabilności systemu finansowego podczas ostatniego kryzysu finansowego powodują wiele przemyśleń oraz podejmowanie działań i analiz dotyczących korzyści i zagrożeń wynikających z funkcjonowania tego sektora. Przedstawiono aspekty definicyjne dotyczące określenia specyfiki instytucji typu shadow banking, ich cech i powiązań z tradycyjnym sektorem bankowości detalicznej, analizie poddano też wybrane problemy ryzyka występującego w ramach jego działań. Bankowość cienia jest zazwyczaj opisywana przez operacje dokonywane poza regulowanym sektorem bankowym. Kompleksowość i szeroki zakres działalności oraz niska przejrzystość systemowa sprawiają, że trudno precyzyjnie sformułować jednolitą definicję shadow banking. Najważniejsze cechy systemu shadow banking obejmują transfer ryzyka kredytowego, transformację płynności i terminów zapadalności, strukturyzację aktywów finansowych oraz brak transparentności. Z perspektywy stabilności finansowej ryzyko generowane przez podmioty shadow banking związane jest z szerszymi konsekwencjami dla systemu finansowego i realnej gospodarki, wynikającymi z rosnącej roli tego sektora w pośrednictwie finansowym.(abstrakt oryginalny)

The dynamic growth of the shadow banking sector and its significant role in the development of risk to the stability of the financial system during the recent financial crisis causes a lot of consideration and enhances taking actions and analyses on the benefits and risks arising from its activities. The article presents theoretical aspects of defining the specifics of the type of shadow banking institutions, their features and links with a traditional retail banking sector. It also analysed some problems concerning the risk integral with its activities. Shadow banking is typically described by financial activities occurring outside the regulated banking sector. The complexity and wide range of activities and a small transparency of this sector makes it difficult to formulate a uniform definition of shadow banking. The most important characteristics of the shadow banking activity can be considered through credit risk transfer, maturity and liquidity transformation, structuring of financial assets, the use of leverage and lack of transparency. From the perspective of financial stability, risk posed by shadow banking relate to wider consequences for the financial system and the real economy arising from the sector's growing role in financial intermediation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adrian T., Shin H.S., The Shadow Banking System. Implications for Financial Regulations, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report No. 382, July 2009.
 2. 82nd Annual Report, Bank of International Settlements, Basel, June 2012.
 3. ECB warns of risks posed by shadow banking sector, "The Financial Times", www. ft.com/intl/cms/s/0/8a74dfce-052a-11e5-9627-00144feabdc0.html#axzz 3hkeyoWXY.
 4. Financial Stability Review, European Central Bank, May 2015.
 5. Gennaioli N., Schleifer A., Vishny R.W., A model of shadow banking, "The Journal of Finance" 2013, Vol. LXVIII, No. 4.
 6. Global Financial Stability Report 2014. Risk Taking, Liquidity, and Shadow Banking Curbing Excess while Promoting Growth, World Economic and Financial Surveys, International Money Fund, 30 October 2014.
 7. Global Shadow Banking Monitoring Report 2014, Financial Stability Board, 30 October 2014.
 8. Gorton G., Metrick A., Regulating the Shadow Banking System, "Brooking Papers on Economic Activity" 2010, Fall.
 9. Green Paper on Shadow Banking, European Commission, COM(2012) 102 final, Brussels, 19.3.2012, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/ green-paper_en.pdf.
 10. Harutyunyan A., Massara A., Ugazio G., Amidzic G., Walton R., Shedding Light on Shadow Banking, International Money Fund, IMF Working Paper, No. WP/15/1, January 2015.
 11. Kodres L.E., What is Shadow Banking?, "Finance & Development" 2013, Vol. 50, No. 2, www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/basics.htm.
 12. Masiukiewicz P., Regulacje a ryzyko shadow banking w Polsce, "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr 4/2.
 13. McCulley P., The Shadow Banking System and Hyman Minsky's Economic Journey, "Global Central Bank Focus", PIMCO, May 2009.
 14. Pozsar Z., Adrian T., Ashcraft A., Boesky H., Shadow Banking, Federal Reserve Bank of New York, Staff Report 2010, No. 458, July.
 15. Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 16. Shadow Banking: Scoping the Issues. A Background Note of the Financial Stability Board, Financial Stability Board, 12 April 2011.
 17. Sławiński A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, in: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, ed. J. Osiński, S. Sztaba, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 18. Solarz J.K., Równoległa bankowość relacyjna, in: Współczesna bankowość detaliczna, ed. A. Szelągowska, Cedewu, Warszawa 2010.
 19. Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking, Policy Framework for Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking Entities, Financial Stability Board, 29 August 2013, www.financialstabilityboard.org.
 20. Structural features of the wider euro area financial system, Banking Structures Report, ECB, October 2014.
 21. Szmelter M., Sekurytyzacja, in: Finanse, bankowość i rynki finansowe, ed. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu