BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prędkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie długu w finansowaniu innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
The Importance of Debt on Innovation Financing in the Sector of Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (26), s. 110-124, tab., bibliogr. 21 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Dług, Struktura kapitału
Innovations, Small business, Debt, Capital structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza, w jaki sposób innowacyjność przedsiębiorstw wpływa na skłonność do korzystania z form zadłużania się oraz sukces jego pozyskania. Badano, czy firmy deklarujące innowacyjność częściej poszukują długu niż firmy nieinnowacyjne oraz jaki jest wskaźnik sukcesu tych poszukiwań. W badaniach wykorzystano mikrodane pozyskane z Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej dotyczące Polski za lata 2008 i 2011 (łącznie 2094 ankiety) oraz posłużono się modelem probitowym binarnym i uporządkowanym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że firmy deklarujące innowacyjność częściej zgłaszają zapotrzebowanie na dług (linie kredytowe, kredyty bankowe) niż nieinnowacyjne, a równocześnie w przypadku linii kredytowych prawdopodobieństwo pozyskania finansowania jest dla nich niższe. Badania zarówno zaprezentowane w artykule, jak i wcześniej przeprowadzone są przesłanką do poświęcenia większej uwagi instrumentom, które poprawiają dostęp do długu dla firm innowacyjnych, również dłużej funkcjonujących na rynku.(abstrakt oryginalny)

This aim of the paper is to analyze how companies innovativeness impacts the use of debt to finance the company activity in Poland. We investigated whether the company which declared itself as innovative looks more often for debt than non-innovative ones, and whether the success rate differs between those two groups. The study used microdata obtained from the European Central Bank and the European Commission concerning Poland in year 2008 and 2011 (2094 questionnaires). Binary and ordered probit model was employed in the studies. Based on the survey it was found that the companies which declared innovation more often sought debt (credit lines, bank loans) than non-innovative ones, while in the case of credit lines, the probability of obtaining funding for them was lower. The research presented in the article, and previously carried out is a prerequisite to devote more attention to the tools that improve access to debt financing for innovative firms also those longer being on the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ács Z.J., Audretsch D.B., 2003, Handbook of Entrepreneurship Research: An Interdisciplinary Survey and Introduction, Springer Science & Business Media.
 2. Aghion P., Bond S., Klemm A., Marinescu I., 2004, Technology and financial structure: are innovative firms different?, Journal of the European Economic Association, vol. 2, no. 2-3, s. 277-288.
 3. Bartoloni E., 2011, Capital structure and innovation: causality and determinants, Empirica, vol. 40, no. 1, s. 111-151.
 4. Boocock G., Woods M., 1997, The evaluation criteria used by venture capitalists: evidence from a UK venture fund, International Small Business Journal, vol. 16, no. 1, s. 36-57.
 5. Bradley M., Jarrell G.A., Kim E., 1984, On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence, The Journal of Finance, vol. 39, no. 3, s. 857-878.
 6. Brennan M.J., Schwartz E.S., 1978, Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal capital structure, Journal of Business, vol. 51, no. 1, s. 103-114.
 7. Caneghem T.V., Campenhout G.V., 2012, Quantity and quality of information and SME financial structure, Small Business Economics, vol. 39, no. 2, s. 341-358.
 8. Cassar G., Holmes S., 2003, Capital structure and financing of SMEs: Australian evidence, Accounting & Finance, vol. 43, no. 2, s. 123-147.
 9. Cosh A., Hughes A., 1994, Size, Financial Structure and Profitability: UK Companies in the 1980s, Routledge.
 10. DeAngelo H., Masulis R.W., 1980, Optimal capital structure under corporate and personal taxation, Journal of Financial Economics, vol. 8, no. 1, s. 3-29.
 11. Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
 12. Freel M.S., 2006, Are small innovators credit rationed?, Small Business Economics, vol. 28, no. 1, s. 23-35.
 13. Hogan T., Hutson E., 2005, Capital structure in new technology-based firms: Evidence from the Irish software sector, Global Finance Journal, vol. 15, no. 3, s. 369-387.
 14. Lee N., Sameen H., Cowling M., 2015, Access to finance for innovative SMEs since the financial crisis, Research Policy, vol. 44, no. 2, s. 370-380.
 15. Lopez-Gracia J., Aybar-Arias C., 2000, An empirical approach to the financial behaviour of small and medium sized companies, Small Business Economics, vol. 14, no. 1, s. 55-63.
 16. Myers S.C., 1984, The capital structure puzzle, The Journal of Finance, vol. 39, no. 3, s. 574-592.
 17. Myers S.C., Majluf N.S., 1984, Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics, vol. 13, no. 6, s. 187-221.
 18. Prędkiewicz K., 2012, Limity inwestycyjne funduszy venture capitals i aniołów biznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, no. 271, s. 160-169.
 19. Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., 2015, Need for external capital for innovative SMEs in Europe and application success rate, Artykuł wygłoszony na konferencji: Research in Entrepreneurship and Small Business XXIX, Zagrzeb, Chorwacja.
 20. Stiglitz J.E., Weiss A., 1981, Credit rationing in markets with imperfect information, The American Economic Review, vol. 71, no. 3, s. 393-410.
 21. Ughetto E., 2008, Does internal finance matter for R&D? New evidence from a panel of Italian firms, Cambridge Journal of Economics, vol 32, no. 6, s. 907-925.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.1.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu