BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Lidia (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Directions for Reforms of Sovereign Debt Restructuring
Kierunki reform restrukturyzacji zadłużenia państwa
Źródło
Trends in the World Economy, 2015, vol. 7, s. 107-125, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Restrukturyzacja zadłużenia, Zadłużenie zagraniczne, Kryzys finansowy państwa
Public finance, Debt restructuring, Foreign debt, State financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecny, oparty na mechanizmach rynkowych, "system" restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego państwa jest chaotyczny, nieefektywny i nadmiernie kosztowny. Celem opracowania jest ocena, w jakim stopniu najnowsze propozycje reform są zgodne z zasadami efektywnego rozwiązywania kryzysów zadłużenia? Sformułowano kryteria, jakie powinien spełniać efektywny system rozwiązywania kryzysów. Przedstawiono najważniejsze propozycje usprawnienia obecnego systemu oraz porównano je pod względem wspomnianych kryteriów. Pozwoliło to na weryfikację hipotezy, mówiącej, że zastosowanie reguł krajowego prawa upadłościowego w odniesieniu do niewypłacalności państwa jest zasadne i może pozwolić na sprawiedliwszą restrukturyzację zadłużenia i trwałą poprawę sytuacji płatniczej dłużnika.(abstrakt oryginalny)

The current market-oriented "system" of sovereign debt restructuring is disorderly, inefficient, and overly costly. The aim of the paper is to assess to what extent the most recent proposals for reforming the existing sovereign debt restructuring "system" are relevant to the principles of efficient debt workout. Criteria for efficient debt crisis resolution have been formulated. The most significant proposals to improve the current sovereign debt restructuring system are presented and compared in reference to the efficiency criteria. It allowed to verify the main hypothesis that an application of principles and procedures of domestic insolvency law to sovereigns is legitimate and can be helpful in achieving more fair and sustainable debt workout.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Affaki G., Revisiting the Pari Passu Clause, in: Sovereign Debt Management, eds. R.M. Lastra, L. Buchheit, Oxford University Press, New York 2014.
 2. Bolton P., Toward a Statutory Approach to Sovereign Debt Restructuring: Lessons from Corporate Bankruptcy Practice Around the World, "IMF Staff Papers" 2003, Vol. 50, Special Issue.
 3. Burn L., Pari Passu Caluses: English Law after NML v Argentina, "Capital Markets Law Journal" 2014, Vol. 9, No. 1, http://cmlj.oxfordjournals.org/content/9/1/2. full.
 4. Das U.S., Papaioannou M.G., Trebesch Ch., Sovereign Debt Restructurings 1950- 2010: Literature Survey, Data, and Stylized Facts, "IMF Working Paper" 2012, No. 12/203.
 5. Eichengreen B., Portes R., Crisis? What Crisis? Orderly Workouts for Sovereign Debtors, CEPR, London 1995.
 6. europa.eu/efc/sub_committee/cac/index_en.htm, and the ESM contract, preamble, No. 11.
 7. Gianviti F., Krueger A., Pisani-Ferry J., Sapir A., Hagen J. von, A European Mechanism for Sovereign Debt Crisis Resolution: A Proposal, Bruegel Blueprint, 10 November 2010.
 8. Group of Ten, Resolving Sovereign Liquidity Crises, Washington, D.C. 1996.
 9. Hagan S., Designing a Legal Framework to Restructure Sovereign Debt, "Georgetown Journal of International Law" 2005, Vol. 36, No. 2.
 10. Häseler S., Trustees Versus Fiscal Agents and Default Rrisk in International Sovereign Bonds, "European Journal of Law and Economic" 3 January 2010
 11. ICMA, Standard Aggregated Collective Action Clauses for the Terms and Conditions of Sovereign Notes, May 2015, www.icmagroup.org/resources/Sovereign- Debt-Information.
 12. Kaiser J., Resolving Sovereign Debt Crises. Towards a Fair and Transparent International Insolvency Framework, "Friedrich-Ebert-Stiftung Working Paper" September 2010, http://library.fes.de/pdf-files/iez/07497.pdf.
 13. Kargman S.T., Paulus Ch., Reforming the Process of Sovereign Debt Restructuring: A Proposal for a Sovereign Debt Tribunal, UNDESA, 8-9 April 2008.
 14. Krueger A., New Approach to Sovereign Debt Restructuring, International Monetary Fund, Washington, D.C. 2002, www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/sdrm/ eng/index.htm.
 15. Raffer K., The Present State of the Discussion on Restructuring Sovereign Debts: Which Specific Sovereign Insolvency Procedure?, in: Proceedings of the Fourth Inter-regional Debt Management Conference, United Nations, Geneva-New York 2005.
 16. Rieffel L., Restructuring Sovereign Debt: The Case for Ad Hoc Machinery, Brookings Institution Press, Washington, D.C. 2003.
 17. Rogoff K.S., Zettelmeyer J., Bankruptcy Procedures for Sovereigns: A History of Ideas, 1976-2001, "IMF Staff Papers" 2002, Vol. 49, No. 3.
 18. Roubini N., An Orderly Market-Based Approach to the Restructuring of Eurozone Sovereign Debts Obviates the Need for Statutory Approaches, RGE Anaylsis, 15 November 2010, www.roubini.com/analysis/138863.php.
 19. Waibel M., Opening Pandora's Box: Sovereign Bonds in International Arbitration, "American Journal of International Law" 2007, Vol. 101, No. 4.
 20. Weder di Mauro B., Zettelmeyer J., European Debt Restructuring Mechanism as a Tool for Crisis Prevention, VoxEU.org, 26 November 2010, www.voxeu.org/ index.php?q=node/5929.
 21. Zettelmeyer J., Trebesch Ch., Gulati M., The Greek Debt Restructuring: An Autopsy, Peterson Institute of International Economics, Working Paper Series, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu