BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Brodzka Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Chodorek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywne stawki podatku dochodowego w Polsce - na przykładzie spółek indeksu WIG20
Effective Income Tax Rates in Poland - Illustrated with an Example of WIG20 Companies
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (26), s. 9-23, tab., bibliogr. 24 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
System podatkowy, Efektywność, Spółki giełdowe
Tax system, Effectiveness, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polski system podatkowy nakłada obowiązek samodzielnego ustalania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, niezależnie od regulacji prawa bilansowego. Niemniej jednak podatnicy zobowiązani są do ustalania dochodu podatkowego na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, których zapisy muszą być korygowane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. W konsekwencji podatnicy ewidencjonują odrębnie wynik bilansowy, który jest odmienny od wyniku podatkowego, będącego podstawą określenia kwoty podatku do zapłaty. Taka metoda ewidencji prowadzi do rozbieżności, pomiędzy rzeczywistym obciążeniem podatkowym w relacji do zwiększanego majątku firmy, którego wyrazem jest dochód bilansowy. Przedmiotowe opracowanie analizuje efektywność opodatkowania, zdefiniowaną jako relacja kwoty faktycznie zapłaconego podatku do osiągniętego dochodu bilansowego. Badania przeprowadzone zostały na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw zakwalifikowanych do indeksu giełdowego WIG20 w latach 2010-2014. Wyniki badań wskazują na zależności efektywnej stawki podatkowej od branż, w których działają badane spółki, oraz falsyfikują obiegową opinię, że krajowe podmioty płacą niskie podatki w relacji do nominalnej stopy podatkowej określonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.(abstrakt oryginalny)

This research analyzed the amount of the corporate income tax paid by the companies listed on the national Stock Exchange and included in the valuation of the WIG20 index. However, income for tax purpose is calculated on accountancy regulation, tax system implement many amendmets, resulting in a different tax base for income taxation. Considering deffered tax calculation, the real tax burden paid by companies vary from nominal tax rate determined by tax regulation. The conclusion shows, that the effective tax rates are closely associated with a branch in which a company operates.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosch J.C., Eckard Jr., E.W., 1991, The profitability of price fixing: evidence from stock market reaction to federal indictments, Review of Economics and Statistics, 73.
 2. Boudewijn J., Buijink W., 2000., of the Variability of Corporate Effective Tax Rates (ETRs): Evidence for the Netherlands, MARC Working Paper MARC-WP/3/2000-08
 3. Crocker K.J., Slemrod J., 2015, Corporate tax evasion with agency costs, Journal of Public Economics, 89 (9-10).
 4. Desai M., Dharmapala D., 2009, Corporate tax avoidance and firm value, Review of Economics and Statistics, vol. 91, issue 3.
 5. Dyreng S., Hanlon M., Maydew E., 2008, Long run corporate tax avoidance, The Accounting Review 83, s. 61-82.
 6. Famulska T., 1998, Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.
 7. FASB Interpretation no. 48, 2006, Accounting for Uncertainty in Income Taxes, Financial Accounting Standards Board, lipiec.
 8. Guenther D.A., Matsunaga S.R., Williams B.M., 2013, Tax Avoidance, Tax Aggressiveness, Tax Risk and Firm Risk, Lundquist College of Business, University of Oregon.
 9. Hanlon M., Slemrod J., 2009, What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement, Journal of Public Economics 93.
 10. Hutchins M., Rego S., 2013, Tax Risk and the Cost of Equity Capital, Available at SSRN9.
 11. Jasiński W., 2001, Przeciw szarej strefie; nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy, Poltext, Warszawa.
 12. Komisja Europejska, 2012, Zalecenie Komisji z dnia 6.12.2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego, C(2012) 8806 final.
 13. Kowalczyk J., 2014, Przedsiębiorcy płacą coraz niższe podatki, Puls Biznesu z dnia 15 maja 2014 r.
 14. Kuźniacki B., Jak LPP unika podatków, Forbes, 23.01.2014.
 15. Neuman S., Omer T., Schmidt A., 2013, Risk and return: does tax risk reduce firms' effective tax rates?, Working Paper, Texas A&M University and North Carolina State University.
 16. Nowicki J., 2012, Zwiększanie wartości dla właścicieli a cel działania przedsiębiorstwa w teorii firmy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 56.
 17. Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015, 2014, Warszawa, www.msp.gov.pl.
 18. Richardson G., Lanis R., 2007, Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia, Journal of Accounting and Public Policy 26, s. 689-704.
 19. Skwirowski P., 2014, CIT i pogoń za kosztami. Kłopot z bardzo ważnym podatkiem, Gazeta Wyborcza z dnia 27 października 2014 r.
 20. Suseł A., Wołowiec T., 2009, Podatki dochodowe a decyzje menedżerskie, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXIX, s. 203-224.
 21. Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U., poz. 362 ze zm.).
 22. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 851 ze zm.).
 23. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zm.).
 24. Wacławek J., 2006, Firmy będą ujawniać ryzyko podatkowe, Gazeta Prawna.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.1.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu