BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fijałkowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Muszyński Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Pauka Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wielkość rynku a ochrona inwestora w europejskich alternatywnych systemach obrotu
Size of Market vs. Investor Protection on European Alternative Investment Markets
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (26), s. 24-33, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Alternatywny System Obrotu (ASO), Ochrona praw inwestorów, Ład korporacyjny
Alternative Investment Market (AIM), Protection of investors rights, Corporate governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Europejskie alternatywne rynki akcji cechują się relatywnie niskim poziomem ochrony inwestorów w porównaniu z rynkami giełdowymi. Niesie to ze sobą wiele konsekwencji. Celem artykułu było zbadanie, czy i w jaki sposób poziom ochrony inwestorów na ASO wpływa na wielkość tych rynków. Istnieje wiele publikacji naukowych badających zależność pomiędzy prawnym poziomem ochrony inwestorów a poziomem rozwoju rynków kapitałowych w różnych krajach. Autorzy zauważyli lukę w literaturze, polegającą na braku tego typu badań odnoszących się do alternatywnych systemów obrotu (ASO). Przeprowadzone badania pokazują, iż istnieje odwrotna zależność na ASO w porównaniu z rynkami regulowanymi, co może wynikać z wysokiego poziomu asymetrii informacji na rynkach akcji, które mają niższe bariery wejścia oraz ograniczone wymogi informacyjne. Przedmiotem badań objęto 11 rynków europejskich, przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu, które są określane mianem alternatywnych systemów obrotu.(abstrakt oryginalny)

The relation between legal protection of investors in a country and the development of its financial market was studied before. However, previous research was always focused on regulated markets. There is a negative correlation between market size and a degree of investor protection on European AIMs, which is opposite to the results from previous research on regulated markets. It can be related to different issuers intention, like capital squeeze, so they are more likely to enter markets with higher degree of information asymmetry.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armour J., Deakin S., Sarkar P., Siems M., Singh A., 2009, Shareholder protection and stock market development: an empirical test of the legal origins hypothesis, Journal of Empirical Legal Studies, 6, s. 343-380.
 2. Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R., 2003a, Law, endowments, and finance, Journal of Financial Economics, 70, s. 137-181.
 3. Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R., 2003b, Law and finance. Why does legal origin matter?, Journal of Comparative Econmics, 3, s. 653-675.
 4. Black B.S., 2001, The legal and institutional preconditions for strong securities markets, UCLA Law Review, vol. 48.
 5. Claessens S., Laeven L., 2003, Financial development, property rights, and growth, The Journal of Finance, 58(6), s. 2401-2436.
 6. Coffee J.C., Berle A.A., 2007, Law and the Market: The Impact of Enforcement, The Center for Law and Economic Studies Columbia University School of Law, Working Paper no. 304.
 7. de Silanes F.L., La Porta R., Shleifer A., Vishny R., 1998, Law and finance, Journal of Political Economy, 106.
 8. Djankov S., Glaeser E., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., 2003, The new comparative economics, Journal of comparative Economics, 31(4), 595-619.
 9. Goshen Z., Prachomovsky G., 2006, The essential role of securities regulation, Duke Law Journal, no. 4, vol. 55, February.
 10. Hail L., Leuz C., 2006, International differences in the cost of equity capital: do legal institutions and securities regulation matter?, Journal of Accounting Research, vol. 44, Issue 3, June.
 11. Jensen M.C., Meckling W.H., 1976, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 3(4), s. 305-360.
 12. Johnson S., Boone P., Breach A., Friedman E., 2000, Corporate governance in the Asian financial crisis, Journal of financial Economics, 58(1), s. 141-186.
 13. Kumar K., Rajan R., Zingales L., 1999, What determines firm size?, NBER Working Paper 7208, National Bureau of Economic Research: Cambridge.
 14. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., 1999a, Corporate ownership around the world, Journal of Finance, 54.
 15. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., 1999b, The quality of government, Journal of Law, Economics and Organization, 15(1), 222-279.
 16. La Porta R. Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., 1997, Legal determinants of external finance, Journal of Finance, 52.
 17. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., 2000, Investor protection and corporate governance, Journal of Financial Economics, 58(1), 3-27.
 18. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., 2002, Investor protection and corporate valuation, The Journal of Finance, 57(3), s. 1147-1170.
 19. Levine R., 1997, Financial development and economic growth: views and agenda, Journal of Economic Literature, 35.2, s. 688-726.
 20. Lombardo D., Pagano M., 2000, Legal determinants of the return on equity, Centre for Studies in Economics and Finance Working Paper, no. 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.1.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu