BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejasz-Świątkiewicz Marta (Uniwersytet Opolski), Ćwieląg Krzysztof (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny skuteczności audytu wewnętrznego w racjonalizowaniu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Ratio Analysis as a Method of Evaluating the Effectiveness of Internal Audit in Rationalizing the Financial Management of Local Government Units
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 1 (26), s. 54-80, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Analiza wskaźnikowa, Audyt wewnętrzny, Instytucje samorządów terytorialnych, Samorząd terytorialny, Finanse
Ratio analysis, Internal audit, Local government institutions, Local government, Finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarowanie finansami samorządowymi jest procesem decyzyjnym, którego ważnym elementem staje się informacja. Aby decyzje były racjonalne, nie mogą być przypadkowe i podejmowane w sposób intuicyjny. Powinny opierać się na wiarygodnych i odpowiednio przetworzonych informacjach. Jednym z narzędzi oceny skuteczności działania JST jest analiza ekonomiczna, a szczególnie analiza wskaźnikowa. Z kolei audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. W dużej mierze audyt wewnętrzny jest postrzegany jako narzędzie zarządzania, podczas gdy jego sens ekonomiczny powinien być znacznie szerszy i skupiać się na racjonalizacji gospodarki finansowej. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny tego, czy audyt wewnętrzny prowadzony w gminach idzie w parze z osiąganiem korzystnych wartości wskaźników ekonomicznych, a tym samym racjonalizacją gospodarki finansowej JST. W tym celu przeprowadzono komparatywną analizę wskaźnikową gmin województwa opolskiego, które prowadzą audyt wewnętrzny i go nie prowadzą. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy gminy, które prowadzą audyt wewnętrzny, osiągają lepsze wyniki ekonomiczne niż gminy, które audytu nie prowadzą.(abstrakt oryginalny)

Information becomes a more and more important element of the decision-making process in municipal financial management. To make these decisions reasonable, they cannot be random and taken intuitively. They should be based on reliable and properly transformed information. This article is an attempt to find whether an internal audit conducted in municipalities accompanies the achievement of favorable values of economic indicators. For this purpose, there was conducted a comparative analysis of the indicators for municipalities that use and do not use an internal audit. This article aims to answer the question whether municipalities that use the internal audit achieve better economic results than municipalities that do not conduct an audit.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudycz T., Wrzosek S., 2000, Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Dylewski M., 2003, Narzędzia analizy w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, t. 3, Wydawnictwo Gdańskiej Akademii Bankowej, Gdańsk-Jurata.
  3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2004, Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
  4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2010, Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
  5. Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
  6. Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U., nr 203, poz. 1966 ze zm.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U., nr 157, poz. 1240 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2016.1.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu