BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlica Beata (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Częstochowscy seniorzy w społecznej przestrzeni miasta
The Seniors from Czestochowa in the Social Space of the City
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 21-29, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Zadowolenie społeczeństwa, Poziom życia, Standard życia
Elderly people, Society satisfaction, Living standard, Standard of living
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Częstochowa
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród seniorów mieszkających w Częstochowie. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, jak ze swoją starością (w różnych jej płaszczyznach) radzą sobie seniorzy, jakie są ich główne problemy, jakie mają oczekiwania wobec najbliższego otoczenia. Badania zostały przeprowadzone w 2015 roku na terenie miasta Częstochowa w oparciu o wystandaryzowane kwestionariusze wywiadu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research conducted among seniors living in Czestochowa. The aim of this study was to examine, like his old age (in its different levels) deal seniors, what they are their main problems, what they expect of the immediate surroundings. The study was conducted in 2015 in the city of Czestochowa based on a standardized questionnaire interview. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowak-Starz G. [i in.], Społeczny obraz starości XXI wieku, w: Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania. Wybrane zagadnienia z gerontologii, pod red. B. Zboiny, G. Nowak-Starz, Ostrowiec Świętokrzyski 2009.
  2. M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012.
  3. Putnam R., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sadura i S. Szyamański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  4. http://esa.un.org/wpp/Excel-Data/population.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu