BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gil Waldemar Piotr (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)
Tytuł
Adaptacja informacji bilansowych a szacowanie pozycji finansowej przedsiębiorstwa
Adaptation Balance Sheet Information and Assessing the Financial Position of the Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2016, nr 5, s. 148-167, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego
Słowa kluczowe
Nierówności dochodowe, Prawo bilansowe, Sprawozdanie finansowe, Analiza finansowa, Współczynnik Theila, Współczynnik Giniego
Income inequalities, Balance law, Financial statements, Financial analysis, Theil coefficient, Gini coefficient
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka kształtowania się dochodów w podmiotach sektora samorządowego jest przedmiotem zainteresowania nie tylko naukowców, ale w szczególności praktyków. Zabezpieczenie środków finansowych w samorządach gminnych jest podstawowym zagadnieniem w realizacji zadań tych samorządów. Własny potencjał dochodowy gmin charakteryzuje się jednak dużym zróżnicowaniem, przy czym największe nierówności dochodowe występują w gminach wiejskich. Informacje na temat kształtowania się nierówności dochodowych gmin mogą być przydatne dla celów kreowania polityki redystrybucyjnej państwa. Nadmierne nierówności dochodowe gmin w zakresie dochodów własnych mogą być hamulcem dla rozwoju lokalnego i utrudniać realizację polityki spójności. Celem przeprowadzonych badań była diagnoza zmian w poziomie nierówności dochodowych gmin wiejskich w województwie wielkopolskim w przekroju ich typów funkcjonalnych. Analizowano poziom dochodów własnych oraz dochodów ogółem per capitaw gminach w latach 2005-2014. W badaniu wykorzystano współczynniki nierówności dochodowych Giniego, Theila oraz wskaźniki koncentracji.(abstrakt oryginalny)

Revenues of local governments are the subject that draws attention not just of science but also of economic practice. Securing funds in the communal budgeting is paramount for the proper discharge of the statutory functions of local governments. Still, own income potential is marked by great inequality among all communes and even greater among the rural ones. Excessive inequality of own revenues can be detrimental to local development and cohesion, and their monitoring may be a useful tool for the fine-tuning of the national redistributive policy. The article aimed to analyze changes in income inequality among rural communes of the Wielkopolska province across their functional types. Own revenues and total revenues per capita in 2005-2014 were examined using basic concentration measures along with Gini and Theil indices. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
 2. Dudek J., Nowelizacja ustawy o rachunkowości - z dużej chmury mały deszcz, w: Rachunkowość 2015, "Rachunkowość", Warszawa 2015, [dostęp 02.05.2016 r.].
 3. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 4. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 5. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 6. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2014.
 7. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.
 8. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1333).
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591).
 10. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2000 Nr 113, poz. 1186).
 11. Żyznowski T., Roczne sprawozdanie finansowe za 2007 rok jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, w: "Zeszyty metodyczne rachunkowości", nr 23 (215), dodatek nr 15, Gofin, Gorzów Wielkopolski 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu