BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stych Marek (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Wybrane aspekty funkcjonowania jednostek organizacyjnych w gminach wiejskich na przykładzie instytucji kultury
Organizational Units of Rural Communes
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 51-60, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje kultury, Gmina, Instytucje samorządów terytorialnych, Struktura organizacyjna
Cultural institutions, District, Local government institutions, Organisational structure
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę związaną z funkcjonowaniem w gminach wiejskich tzw. gminnych jednostek organizacyjnych. Rozważania otwiera analiza samego pojęcia, które budzi dużo wątpliwości interpretacyjnych. Kolejnym zagadnieniem podjętym jest reprezentacja wybranych zagadnień związanych z tymi jednostkami oraz realizowanych przez nie zadań publicznych. Materia ta zostanie odniesiona do wybranych jednostek organizacyjnych działających w badanej gminie wiejskiej Domaradz. Całość zamykają wnioski. (abstrakt oryginalny)

The article presents an overview of issues related to so-called communal organizational units in rural communes. The paper opens with an analysis of the term "communal organizational unit" which allows multiple interpretation. Then other issues regarding those units are discussed, e.g. their public tasks. This will be referred to some of the organizational units functioning in Domaradz rural commune. The paper closes with some conclusions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielnicki P. (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, [Commentary on the Act on Commune Self-government],LexisNexis, Warszawa 2007.
 2. Dolnicki B., Gminne jednostki organizacyjne a jednostki organizacyjne gminy, [Communal organizational units and organizational units of the commune],"Gdańskie Studia Prawnicze" 34, Gdańsk 2015.
 3. Grysiński A., Czy spółka z o.o. jest jednostką organizacyjną gminy, [Is the Limited Liability Company (LLC) an organizational unit of the commune], "Wspólnota" 51-52, Warszawa 1995.
 4. G. Jabłońska, Tworzenie, przekształcanie i likwidacja samorządowych jednostek organizacyjnych, [Formation, transformation, and liquidation of local government organizational units], "Wspólnota" 51-52, Warszawa 1999.
 5. Jastrzębska M., Nowy model samorządu terytorialnego. Istota, zadania, autonomia, władze, jednostki organizacyjne, finanse, nadzór, [New model of local self-government. Essence, tasks, autonomy, authorities, organizational units, finances, and supervision],"Samorząd Terytorialny" 1-2, Warszawa 1999.
 6. Skwarło R., Spółka jest jednostką organizacyjną. [Dot. kontroli spółek gminnych przez radę gminy], [Communal partnership is an organizational unit. [Re: control over communal partnerships performed by the commune council]],"Wspólnota" 19, Warszawa 2006.
 7. Szewc A., O pojęciu "jednostka organizacyjna" w polskim prawie samorządu terytorialnego, [About the notion "organizational unit" in Polish law on local government],"Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 3, Poznań 2005.
 8. Szewc A., Regulacja prawna zatrudniania pracowników w samorządowych jednostkach organizacyjnych i w jednostkach pomocniczych gmin, [Regulations on the employment of local government employees in local government organizational units and in auxiliary units of communes],"Samorząd Terytorialny" 11, Warszawa 2010.
 9. Wierzbica A., Reprezentacja samorządowych jednostek organizacyjnych, [Representatives of local government organizational units],"Wspólnota" 45, Warszawa 2008.
 10. Wróblewski Ł. (red.), Zarządzanie w instytucjach kultury, [Management in cultural institutions], CeDeWu, Warszawa 2014.
 11. Zaborniak P., Glosa do wyroku NSA z 11.08.2005 r. II GSK 105/05. [Dot. zasad powierzenia wykonywania gminnych zadań użyteczności publicznej innym podmiotom niż jednostki organizacyjne utworzone przez gminę], [Gloss to the decision of the Supreme Administrative Court of 11.08.2005 II GSK 105/05. [Re: principles of assignment of public utility tasks to entities other than established by the commune]],"Administracja. Teoria - dydaktyka - praktyka" 2, Przemyśl 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu