BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korelska Ewa (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Zachowania niemieckich konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych
Behaviour of German Consumers in the Market for Organic Food Products = Povedenie nemeckih potrebitelej na rynke ekologičeskih produktov pitaniâ
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2016, nr 3 (16), s. 45-57, schemat, tabl., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Rolnictwo ekologiczne, Produkty ekologiczne, Rynek, Zachowania konsumenta, Żywność ekologiczna, Dobrostan
Consumer, Ecological agriculture, Ecological product, Market, Consumer behaviour, Organic food, Well-being
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem artykułu była identyfikacja zachowań niemieckich konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych. Dobór kraju miał charakter nielosowy, celowy. Zdecydował o nim ranking krajów europejskich (kryterium wielkości rynku żywności ekologicznej), w którym Niemcy zajęły pierwszą pozycję. Korzystano głównie z danych wtórnych z niemieckich raportów z lat 2007-2016, które poddano analizie porównawczej. Uzupełniono je informacjami uzyskanymi podczas pobytów naukowych w Niemczech. W badanym okresie ok. 1/5 respondentów deklaruje wyłączny lub częsty zakup głównie jaj, warzyw, owoców i ziemniaków ekologicznych, najczęściej w supermarketach i dyskontach, kierując się przede wszystkim dobrostanem zwierząt. Należy zauważyć, że nadal znaczący jest udział specjalistycznych kanałów dystrybucji i, że ważnymi czynnikami wyboru są aspekty związane z ochroną środowiska oraz regionalizacją i wsparciem lokalnych zakładów. Przedstawione dane, jak również przeprowadzona analiza mogą stanowić informację dla polskich przedsiębiorców lub rolników, planujących eksport swoich produktów do Niemiec. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the behaviour of German consumers in the market of organic food products. The selection of the country was not random but of the purpose nature. The criteria included the ranking of European countries (the criteria of the size of the market of organic food products), where Germany gained the first place. The basis of it included mainly the secondary data from German reports from 2007-2016 which were the subject of a comparative analysis. They were completed by the information obtained during science visits in Germany. It has been stated that in the subject period, one fifth of the respondents declared the exclusive or frequent purchase of mainly eggs, vegetables, fruit, and potatoes, most frequently in supermarkets or discounts, taking mainly the well-being of animals into consideration. It has to be noted that still one of the significant things are the aspects associated with environment protection as well as regionalisation and support of local companies. The data presented and the conducted analysis stand for an additional piece of information for Polish entrepreneurs or farmers who plan to export their goods to Germany. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbian T., Gerber A., Schaack D. (red.), (2010), Zahlen, Daten, Fakten: Die Bio-Branche 2010, Bund Oekologische Lebensmittelwirtschaft e.V., Berlin.
 2. Hamm, Universitaet Kassel, ZMP (w:) D. Graebnitz, A. Gerber (red.), (2009), Zahlen, Daten, Fakten: Die Bio-Branche 2009, Bund Oekologische Lebensmittelwirtschaft e.V., Berlin.
 3. Moewius J., Gerber A., Schaack D. (red.), (2012), Zahlen, Daten, Fakten: Die Bio-Branche 2012, Bund Oekologische Lebensmittelwirtschaft e.V., Berlin.
 4. Moewius J., Gerber A., Schaack D. (red.), (2013), Zahlen, Daten, Fakten: Die Bio-Branche 2013, Bund Oekologische Lebensmittelwirtschaft e.V., Berlin.
 5. Moewius J., Zwoll S., Schaack D. (red.), (2014), Zahlen, Daten, Fakten: Die Bio-Branche 2014, Bund Oekologische Lebensmittelwirtschaft e.V., Berlin.
 6. Moewius J., Roehring P., Schaack D. (red.), (2015), Zahlen, Daten, Fakten: Die Bio-Branche 2015, Bund Oekologische Lebensmittelwirtschaft e.V., Berlin.
 7. Moewius J., Roehring P., Schaack D. (red.), (2016), Zahlen, Daten, Fakten: Die Bio-Branche 2016, Bund Oekologische Lebensmittelwirtschaft e.V., Berlin.
 8. Koreleska E., Łętkowska A. (2010), Rynek żywności ekologicznej w Niemczech, "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", Vol. 55(3), PIMR, Poznań.
 9. Koreleska, E. (2014), Znaczenie targów Biofach w opinii wystawców, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 16(6).
 10. Meyer-Höfer M., Olea Jaik E., Padilla Bravo C., Spiller A., Mature and emerging organic markets: Modelling consumer attitude and behaviour with Partial Least Square Approach, (w:) Transformation of Global Agri-Food Systems: Trends, Driving Forces, and Implications for Developing Countries, RTG 1666 GlobalFood, No. 26, Georg-August-University of Göttingen, Göttingen 2013.
 11. Mickiewicz A., Mickiewicz B., Prus P., Wawrzyniak B.M. (2015), Miejsce i rola jednostek certyfikujących oraz inspektorów w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 3, Poznań.
 12. Oekobarometer 2007, https://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/dokumente/journalisten/Oekobarometer2007.pdf [dostęp: 05.04.2016].
 13. Oekobarometer 2008, https://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/dokumente/journalisten/publikationen/2008_Studienergebnisse.pdf [dostęp: 05.04.2016].
 14. Oekobarometer 2010, https://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/dokumente/journalisten/Oekobarometer2010.pdf [dostęp: 05.04.2016].
 15. Oekobarometer 2012, https://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/dokumente/journalisten/Oekobarometer2012_Sheets_BA.pdf [dostęp: 05.04.2016].
 16. Oekobarometer 2013, http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Oekobarometer_2013.pdf?__blob=publicationFile [dostęp: 05.04.2016].
 17. Oekobarometer 2016, https://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/dokumente/service/Zahlen/infas_praesentation_Oekobarometer_2016.pdf [dostęp: 18.04.2016].
 18. Ott F., Oekologische Produkte. Biobranche trotz der Krise. Spiegel Online Wirtschaft, http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/oekologische-produkte-biobranche-trotzt-der-krise-a-672911.html [dostęp: 6.05.2016].
 19. Prus P. (2010), Funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolniczych według zasad zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz.
 20. Willer H., Schaack D. (2016), Organic Farming and Market Development in Europe, (w:) H. Willer, J. Lernoud (red.), The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2016, Research Institut of Organic Agriculture (FiBL) and IFOAM-Organics International, Bonn.
 21. Zahlen, Daten, Fakten: Die Bio-Branche 2011 (2011), Bund Oekologische Lebensmittelwirtschaft e.V., Berlin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu