BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Etyka zawodowa audytorów wewnętrznych - studium przypadku
Professional Ethics of Internal Auditors - Case Study
Źródło
Problemy Jakości, 2017, nr 3, s. 17-20, rys., bibliogr. 17 poz.
Problems of Quality
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Etyka zawodowa, System zarządzania jakością
Internal audit, Professional ethics, Quality management systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na to, iż sfera etyczna, obejmująca zagadnienia z zakresu odpowiedzialności, uczciwości oraz rzetelności zawodowej ma bezpośredni i znaczący wpływ na skuteczność wewnętrznych audytów jakości. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie przygotowanie i wspieranie audytorów wewnętrznych. Wsparcie to nie może ograniczyć się wyłącznie do przygotowania i wdrożenia odpowiedniej procedury audytów wewnętrznych. Powinno ono obejmować także zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich postaw audytorów wewnętrznych, w tym wprowadzania standardów etycznych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

The paper draws attention to the fact that the ethical sphere, including issues of professional responsibility, honesty and reliability has a direct and significant impact on the effectiveness of internal audits. Therefore, special attention should be paid to the preparation and support of internal auditors. This support cannot be limited only to prepare and implement appropriate procedures for internal audits. It should also include issues related to the shaping appropriate internal auditors attitudes (including the introduction of ethical standards).The considerations are illustrated by the results of empirical research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alič Milena, Borut Rusjan. 2011. "Managerial relevance of internal audit". The TQM Journal 3: 284 - 300.
 2. Baccarani Claudio. 2008. "What does ethical behaviour mean in management activities?". The TQM Journal 20 (2): 154 - 165.
 3. Bhatti M. Ishaq, Hayat M. Awan. 2004. "The Role of Quality Auditing in the Continuous Improvement of Quality: Lessons from Pakistani Experience". International Journal of Auditing, 8: 21-32.
 4. Borys Tadeusz, Piotr Rogala (red.). 2011. Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania. Warszawa: Difin.
 5. Elliott Michael, Ray Dawson, Janet Edwards. 2007. "An improved process model for internal auditing". Managerial Auditing Journal 22. (6): 552 - 565.
 6. Hamrol Adam. 2005. Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: PWN.
 7. Kleniewski Antoni. 2010. "Wartość dodana auditu". Problemy Jakości 3: 20-23.
 8. Klimczak Bożena. 2011. Etyka gospodarcza. Wrocław: UE we Wrocławiu.
 9. Lisiecka Krystyna. 2002. Kreowanie jakości. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 10. Łuczak Jacek. 2010. "Audyt w znormalizowanych systemach zarządzania". W Znormalizowane systemy zarządzania J. Łańcucki (red.). Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.
 11. Myśliwiec Grzegorz. 2007. Zarys etyki gospodarczej i zawodowej. Warszawa: AlmaMer.
 12. PN-EN ISO 19011. 2012. Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania, Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 13. PN-EN ISO 9004. 2009. Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 14. Roncea Cristinel. 2016. "Management systems audit in the annex SL context". The TQM Journal 28 (5): 786 - 796.
 15. Salerno-Kochan Marek. 2006. "Kompetencje audytorów". Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 717: 99-110.
 16. Skrzypek Elżbieta. 2000. Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 17. Tunjić Duro, Leon Maglić, Zivko Kondić, Milan Kljajin, Veljko Kondić. 2013. "Ranking of the factors influencing the efficiency and effectiveness of the process quality management certification according to the external auditors' evaluation", Tehnickivjesnik 6: 1051-1055.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.3.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu